Förberedelser i Oslo

Jag var på ett förberedande möte i Oslo i förra veckan och träffade företrädare för våra övriga nordiska branschorganisationer. Syftet med mötet var att förbereda det Nordiska praktikermötet i Oslo den 7-9 maj. Värd för det mötet är Arkitektbedriftene, som är STD-företagens motsvarighet i Norge.

Vi konstaterade att vi behöver utveckla nytänkande lösningar med framtiden i fokus, och därmed förändrade arkitektroller. Vi talade om vikten av process- och kommunaktionskunskap, ekonomiska modeller och nya branschstrategier.

Våra diskussioner mynnade ut i ett par övergripande frågeställningar: Hur arbetar vi i Norden med dessa frågor, och hur ter sig de förändrade processerna i våra olika länder? Är vi i framtiden processledare, med en hel orkester av specialistkompetenser, eller ska vi kliva in i specialistrollen själva?

Troligen ser vår roll olika ut i olika projekt, och det måste vi möta med att flytta kunskapsfronten framåt på flera olika ledder. Här kan man också se spännande praktiknära forskningsarbeten framför oss.
Våra lagar och förordningar kommer att förändras i takt med att EU-arbetet framskrider, och vi ska i förändringens tid komma närmare det hållbara samhället.

En utmaning som heter duga!