Arkiv för april 2014

Antal poster: 7

En rädsla i byggbranschen?

Av Lena Wästfelt, 25 Apr 2014
Bostäder · Bostadsbrist · Marknad · Politik · Rapport · std-företagen

Stockholms Handelskammare publicerade nyligen rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm. Rapporten har tagits fram i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm, inom ramen för samarbetet för Stockholmsgruppen för Tillväxt. Rapporten är mycket givande när det gäller hinder som försvårar byggande i en region som desperat behöver nya bostäder av alla typer. Men det finns också en ny […]

Högskolans utbud utreds och ny strategi föreslås från näringslivet

Av Saga Hellberg, 22 Apr 2014
Arkitekt · Ingenjör · kompetens · Samhällsbyggnadssektorn · Utbildning

Äntligen, äntligen har verkligheten letat sig innanför väggarna på våra högskolor. Som vi har väntat och tjatat. Universitetskanslern Lars Haikola kliver av sitt ämbete efter 4 år och tar sig an uppgiften att utreda vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Det är ett uppdrag från regeringen och ska […]

Hur viktig är industrin för Sverige?

Av Anders Persson, 15 Apr 2014
Annie Lööf · Forskning · innovation · Marknad · Samhällsutveckling · Tjänsteinnovation

Idag är det interpellationsdebatt i riksdagen. En av frågorna som ställs handlar om industrins andel av BNP och europeisk industriell renässans. EU-kommissionen har tagit fram ett dokument som pekar ut ett mål som innebär att industrins andel av BNP ska växa till 20 procent. I en interpellation till Annie Lööf frågar Börje Vestlund (S) varför […]

Årets bästa arbetsdag

Av Saga Hellberg, 11 Apr 2014
Bostäder · future city · hållbart samhälle · Samhällsbyggare · Samhällsbyggnadssektorn

Arbetsårets bästa dag har passerat! Riksfinalen i Future City 2014 genomfördes häromdagen, traditionsenligt får man väl säga, på Arkitektur- och designscentrum i Stockholm. Dagen ger oss chansen att få blicka in i framtiden – på flera sätt. Dels får vi ta del av vad våra ungdomar tycker om hur en stad ska vara utformad i […]

Om nationella planen

Av Lena Wästfelt, 09 Apr 2014
Bostäder · Infrastruktur · Klimatmål · Politik · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Igår presenterade regeringen sin nya nationella plan för transportsystemet, för perioden 2014-2025. Den har, självklart, fått ris och ros från olika håll. För den som vill göra en egen bedömning finns det möjlighet att på ett överskådligt sätt läsa om nationella planen här. Många av de infrastrukturprojekt som finns i planen ska genomföras helt eller […]

Propositionen om Attefallhus

Av Maria Grunditz, 07 Apr 2014
Bostäder · Bostadsbrist · Politik · Samhällsbyggnadssektorn

Så här inleds en nyhetsartikel om Attefallshusen i tidningen Arkitekten. ”Trots Lagrådets kraftiga invändningar väljer regeringen att gå vidare med en proposition om bygglovsbefriade komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen. Samtidigt vimlar det av frågetecken kring ärendets hastiga beredning.” Artikeln fick mig att titta mer på propositionen om bygglovsbefriade komplementbostadshus. Den korta utredningstiden, och den ännu kortare […]

Reflektioner från mötet på Rosenbad kring betalningstider

Av Anders Persson, 03 Apr 2014
Betaltider · Marknad · Politik

På initiativ av ICC så hade vi i fredags (28/3) ett uppstartsmöte kring självreglering av betalningstider. Ett möte som först började med lite olika inspel om att några aktörer förmedlade att de ansåg att långa betalningstider kan vara bra för vissa företag. En synpunkt som i princip går stick i stäv med EU-direktivets syfte.