Högskolans utbud utreds och ny strategi föreslås från näringslivet

· · · ·
Av Saga Hellberg, 22 Apr 2014

Äntligen, äntligen har verkligheten letat sig innanför väggarna på våra högskolor. Som vi har väntat och tjatat. Universitetskanslern Lars Haikola kliver av sitt ämbete efter 4 år och tar sig an uppgiften att utreda vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns.

Det är ett uppdrag från regeringen och ska vara klart 15 oktober 2015. Läs gärna den korta beskrivningen om uppdraget här.

Kanske vårt arbete i projektet Kompetens för tillväxt ändå har bidragit till att ovanstående sker. Där har vi kommit fram till att det är:

  • Stora problem med kvalitet, effektivitet och relevans i utbildningssystemen
  • Tydliga tendenser till över- och felutbildning
  • Ineffektiva lärmiljöer och brist på praktiska kunskaper

Det finns också ett förslag på strategi från näringslivet på vad man skulle behöva göra för att förändra och förbättra högskolesystemet. På ett seminarium i mars i år presenterades strategin. Klicka på länken, längst ner finns möjlighet att titta på Nils Karlsson anförande på Youtube (klicka på hans namn), cirka sju minuter långt, samt och titta bilderna (klicka under hans namn) från anförandet. Mycket tänkvärt och intressant.

När det gäller de stora frågorna som AIL (arbetsplatsförlagt lärande) i ingenjörsutbildningarna går den frågan inte att driva enskilt för just ”våra” utbildningar. Den är mera av en principiell karaktär och behöver ”tas” på en högre nivå. Men parallellt med detta lobbar vi vidare mot enskilda universitet/högskolor och utbildningar som naturligtvis kan bestämma en stor del av sitt utbildningsinnehåll och också kan tillgodose studenternas behov av verklighetsanknytning i samspel med teoriundervisningen redan idag – även om det inte är obligatoriskt ännu.