Arkiv för maj 2014

Antal poster: 3

Ny förbundsdirektör hos vår branschkollega

Av Maria Grunditz, 26 Maj 2014
Almedalen · Arkitekt · Arkitektur · Politik · Samhällsbyggnadssektorn

Tobias Olsson har utsetts till ny förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter. Vi gratulerar, det känns bra. Det behövs ett öppet och engagerat förhållande till dagens samhällsbyggnadsfrågor, där arkitekturen har en given plats i en tid av urbanisering och byggandet av ett hållbart samhälle. Det behövs ju också  bättre planeringsunderlag och nya metoder när vi ska   utveckla […]

Spännande utmaningar för branschen

Av Gästbloggare, 19 Maj 2014
std-företagen

För några dagar sedan valdes jag till ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen. Jag är hedrad och tacksam för det förtroende som jag fått av medlemsföretagen. Självklart så känner jag också ett stort ansvar att förvalta det förtroende som jag fått att leda styrelsearbetet de kommande två åren. Vi står inför ett antal utmaningar. På kort sikt […]

Hur arbetar vi och våra nordiska arkitektkollegor med framtida utmaningar? – Uppföljaren

Av Maria Grunditz, 16 Maj 2014
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · Samhällsbyggare · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Äntligen träffades representanterna för de nordiska branschorganisationerna i ett vårfriskt Oslo i förra veckan. Efter att ha beskrivit och samtalat om läget i de fem nordiska länderna ser vi många frågor där vi gärna skulle samarbeta.  Vi har ju många gemensamma förutsättningar, EU:s direktiv gäller oss alla, vi arbetar alla mot större hållbarhet i våra […]