Spännande utmaningar för branschen


Av Gästbloggare, 19 Maj 2014

För några dagar sedan valdes jag till ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen. Jag är hedrad och tacksam för det förtroende som jag fått av medlemsföretagen. Självklart så känner jag också ett stort ansvar att förvalta det förtroende som jag fått att leda styrelsearbetet de kommande två åren.

Vi står inför ett antal utmaningar. På kort sikt ska en ny vd rekryteras efter Lena Wästfelt, som lämnade sitt uppdrag i samband med stämman. Där går Anders Persson in som tillförordnad vd tills vi har en ordinarie på plats. Vår ambition är att ha en vd på plats till vår styrelsekonferens i september.

På något längre sikt vill jag öka attraktiviteten både för STD-företagen som organisation och visa på medlemsvärdet, för våra befintliga medlemmar men också så att nya företag ser ett stort värde i att bli medlemmar i branschföreningen. Här har redan styrelsen fattat beslut om ett antal projekt som vi kommer att jobba vidare med.

För att göra STD-företagen ännu attraktivare som organisation måste självklart också rollerna som teknikkonsult och arkitekt vara attraktiva. Det måste vi fortsätta att ha fokus på och arbeta med. En nyckelfaktor i detta är att vi måste bli bättre på att visa vad vi gör för nytta och vilket värde vi skapar för våra kunder.Kunskap blir allt viktigare i vår omvärld. De branscher och sektorer som STD-företagens medlemsföretag verkar i är kunskapsintensiva. Vår egen publikation Branschöversikten visar att bara i Sverige omsatte branschen lite drygt 52 miljarder kronor och sysselsatte omkring 44 000 medarbetare under 2012/13.

Det sker också förändringar i hur konsulttjänster upphandlas. I den sektor som jag själv är verksam, industrikonsult-sektorn, så blir det allt vanligare att kunden beställer ett färdigt resultat istället för att kunden köper ett visst antal timmar från konsulten. Det ställer nya krav både på oss som leverantörer av konsulttjänster men också på kundens inköpsstrategi. Självklart påverkar detta hur vi gör affärer.

Det händer otroligt mycket spännande saker omkring oss och jag ser fram mot att vara med och möta de utmaningar som detta innebär för STD-företagen.

Markus Granlund
Ordförande, Svenska Teknik&Designföretagen

Markus_Granlund_Semcon_003