Det ljusnade!

SAM_0281
Från vänster: Göran Cars, Siv Axelsson, Muharrem Demirok, Cecilia Granath, Lars Tysklind och Thomas Stoll.

Vårt första seminarium gick av stapeln nu på måndagmorgonen, välbesökt och med kunniga deltagare som verkligen brann för de här komplexa frågorna.

Frågorna gällde hur man slår vakt om allmänna och långsiktiga intressen och hållbarhetsfrågor i den nya förskjutningen av maktbalansen mellan offentligt och privat.

Resonemangen blev upplyftande konkreta, och kan sammanfattas ungefär så här:

I planeringsperspektivet så är strategiskt tänkande A och O.

När kommunerna tar fram en strategisk plan och en målbild som har politisk konsensus och utvecklar tankarna tillsammans med närliggande kommuner så har man kommit långt. Man behöver rusta för värderingsförskjutningar som sker över decennierna och ha en öppenhet inför detta. Bjuda in aktörer av andra och oväntade slag till samtal. Lyssna på särintressen, ta ställning till dem, och sedan sätta tydliga ramar kring vad man vill.

Sedan kan man dra igång en förtroendefull planeringsprocess där politikerna stöttar tjänstemännen och tjänstemännen stöttar politikerna.

Men försöker man verka så här, så måste man vara sann i sitt uppsåt. Målet i planprocesser är att uppnå ”inga överklaganden”, som Lars Tysklind uttryckte det.

De komplexa planeringsuppdragen ställer annorlunda och höga krav på alla våra konsulter. Nu handlar det om multidisciplinära team och att arbeta gränsöverskridande samtidigt som man arbetar mot en gemensam målbild. Är du trygg i din roll och nyfiken så är det spännande att arbeta så. Men vi behöver utveckla våra förmågor här. Vi skulle behöva en generalistisk utbildning med processen och med kommunikationen i fokus.

När det gäller de demokratiska processerna och medborgardialogen så var panelen mycket tydlig. Lyssna, lyssna, lyssna. Med ett sant och ärligt uppsåt. I tidiga skeden. Vi måste ställa frågor och använda ett språk som är inkluderande.

Och det finns moderna instrument såsom sociala medier som innebär nya vägar för demokratin.

Visst är det upplyftande och konkreta tankar från denna grupp med sin breda sammansatta kompetens.

Och nu är det bara att gå ut i solen och vidare till oändligt många fler intressanta seminarier att besöka.

Träffa oss på onsdagsmorgonen, då handlar vårt seminarium om tjänsteföretagen och näringslivsnära forskning, eller på eftermiddagsseminariet då några ämnen till samhällsbyggnadsministrar blir grillade.

Du kan också se dagens seminarium i efterhand, klicka här.