Reflektioner från en debutant

· · · · ·
Av Gästbloggare, 04 Jul 2014

I år besökte jag för första gången politikerveckan i Almedalen. Nu är jag hemma igen och reflekterar lite över dagarna i Visby.

Almedalsveckan är en omtumlande, fascinerande och fantastisk upplevelse samtidigt. Det är en oerhörd koncentration av beslutsfattare och företrädare från olika företag och organisationer. Det är ganska lätt att inleda samtal med de människor som befinner sig på plats och det är lätt att skapa kontakt.

En sak som sällan nämns om Almedalsveckan är all kunskap som finns där och som förmedlas genom det stora antal seminarier och evenemang som genomförs dagligen. Det skulle kunna ses som en stor folkbildningsinsats som fler borde få möjligheten att ta del av.

Svenska Teknik&Designföretagen har genomfört tre stycken seminarier under veckan. Två av dem har haft fokus på samhällsbyggnad och ett fokuserade på forskning i och om tjänsteföretag. Jag var på plats vid de två seminarier som genomfördes under onsdagen. Vid seminariet om forskning medverkade jag själv och det blev en bra diskussion där det känns som det blev en ögonöppnare för de politiska företrädarna. Uppföljningsmöten bokas nu med exempelvis Vinnovas generaldirektör. Min bild är att det finns ett stort intresse från politiker och Vinnova att fortsätta dialogen om de här frågorna. Läs gärna Anders Perssons blogg om seminariet.

Onsdagen avslutades med ett seminarium om vilka uppgifter en framtida samhällsbyggnadsminister skulle ha. Det blev en intressant och dynamisk diskussion om samhällsutvecklingen i vid mening med bra inspel från flera företrädare från våra medlemsföretag. (Här kan du se seminariet i efterhand.) Dagen avslutades med STD-företagens mingel.

För egen del hann jag med ett stort antal möten under mina dagar. Jag träffade bland andra vår tillträdande vd Magnus Höij och pratade om hans och STD-företagens gemensamma framtid.

Slutligen – jag är väldigt glad och stolt över de arrangemang som STD-företagen genomfört på plats i Visby och vill tacka medarbetarna på STD-företagen och de företrädare från våra medlemsföretag som närvarade i Almedalen.

Markus Granlund, ordförande Svenska Teknik&Designföretagen

Markus_Granlund_Semcon_003