Cirkulär ekonomi – framtidens melodi?

· · ·
Av Saga Hellberg, 15 Aug 2014

Efter att ha försökt skanna av samhällsbyggnadssektorns budskap i Almedalen drar jag följande slutsatser: heta och ständigt diskuterade begrepp är hållbarhet, klimatsmart, snabbare och bättre processer i sektorn. Vi är många – både personer och organisationer – som hjälper till att utveckla sektorn. Det känns väldigt inspirerande!

I år dök begreppet cirkulär ekonomi upp på ett tydligt sätt. IVA och Sveriges Byggindustrier släppte rapporten Klimatpåverkan från byggprocessen, som tar upp att byggvaror och byggprocessen har en större påverkan på klimatet vid nybyggnation än vad vi hittills har känt till. Samtidigt resonerades det på ett seminarium som Ragn-Sells ordnade, om hur vi måste få ekonomi i återvinningen och återförbrukning av byggmaterial. Kiruna är just nu den största utmaningen när det gäller att ta tillvara och återanvända byggmaterial. Många tänker stora tankar kring det problemet. Vad är då cirkulär ekonomi? På Youtube finns en pedagogisk förklaring men också Wikipedia har en artikel om detta.

I vår sektor är utmaningen att få lönsam ekonomi på just återvinning/återbruk av bl a byggmaterial. Detta sätt att tänka kring ekonomin bör hanteras på sådant sätt att det kan jacka i ekonomin kring renovering av bostäder och anläggningar, vilket inte alltid är så lätt. Att räkna hem stora renoveringar är i sig en utmaning. Även vid nybyggnation behöver man ta hänsyn till byggnadens hela livslängd och vad som ska hända vid rivning. Både när det gäller ekonomin och klimatet. Det ska bli spännande att följa sektorns utveckling kring cirkulär ekonomi.

För övrigt diskuterades det förstås kring några av våra kända utmaningar: Hur ska vi få arbetskraften att räcka till? Hur ska vi underlätta arbetskraftsinvandringen? Snabbare processer vid arbetskraftsinvandring, bättre undervisning i svenska, bättre valideringsprocesser för akademiker, bostäder till dem som vill jobba i Sverige osv…

Hur ska vi få högskolorna att samverka mer med sektorn så att studenterna får AIL (arbetsintegrerat lärande) i utbildningen?

Hur ska vi få snabbare planprocesser, minska tiden mellan markanvisning och färdigt hus/anläggning? Och den frågan som kanske genererade flest seminarier – bostadsbyggandet. Vem ska bygga, var ska vi bygga, vem betalar, vad får det kosta, osv…?

Jag känner mig trygg i förvissningen om att det kommer att finnas att göra för oss alla även till nästa års politikervecka i Almedalen.