Arkiv för oktober 2014

Antal poster: 3

Upphandlingspolitikens inriktning framöver

Av Pernilla Samuelsson, 24 Okt 2014
innovation · Offentlig upphandling · Politik · Upphandling

Igår kom budgetpropositionen för 2015. Det statliga upphandlingsstödet förläggs nu till en fristående myndighet efter en kort sejour hos Konkurrensverket. Det var väntat. Budgetpropositionen aviserar också att regeringen avser att återkomma med en strategi som är mer omfattande än den färdplan för offentlig upphandling som antogs av den förra regeringen. Centrala perspektiv i strategin ska vara utveckling av offentlig verksamhet, ekologiska och sociala hänsyn samt innovationer.

Med människan – och säkerheten – i fokus

Av Magnus Höij, 07 Okt 2014

Säkerhetsfrågorna fick lite extra uppmärksamhet idag, när arbetet för en stund avstannade på ett antal byggarbetsplatser runt om i landet.

Hoppfullt i regeringsförklaringen – men mycket återstår

Av Magnus Höij, 03 Okt 2014
Bostäder · Infrastruktur · Politik · Samhällsbyggnadssektorn

Nästan tre veckor efter valet så har den nu presenterats: regeringsförklaringen.