Hoppfullt i regeringsförklaringen – men mycket återstår

· · ·
Av Magnus Höij, 03 Okt 2014

Nästan tre veckor efter valet så har den nu presenterats: regeringsförklaringen.

Infrastrukturen och bostadsbyggandet lyfts i regeringsförklaringen fram som viktiga områden. Regeringen ska prioritera ”utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i strategiska infrastrukturprojekt”. Vidare vill regeringen att det byggs 220 000 bostäder fram till år 2020 och att miljonprogrammen rustas upp.

Redan under valrörelsen pratade Stefan Löfven om satsningar på både infrastruktur och bostadsbyggande. Det är alltså knappast någon överraskning, men självklart bra att denna viktiga satsning fortsätter.

Inte minst är det bra att det finns en samsyn från många politiska håll kring att det behöver satsas på dessa områden. Sverige har en regering med svagt stöd i riksdagen, vilket understryker vikten av arbeta långsiktigt, i synnerhet kring infrastrukturfrågorna.

En viktig pusselbit återstår dock: finansieringen. Innan de fina formuleringarna är omsatta i konkreta satsningar i budgeten borde ingen fira. Det återstår mycket arbete innan regeringen fått igenom sin budget och skapat majoritet för att få igenom propositionerna i riksdagen.

Det återstår att se vad som blir skarp politik av detta. Regeringsförklaringen är trots allt framförhandlad mellan två partier i en minoritetsregering, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det lär bli många turer innan sista ordet är sagt.

Extra viktiga ministrar för STD-företagens del blir Mikael Damberg (S), som blir närings- och innovationsminister, Anna Johansson (S), infrastrukturminister och Mehmet Kaplan (Mp) som blir bostads- och stadsutvecklingsminister. Den sistnämnda portföljen ser ut att ligga nära den samhällsbyggnadsminister som STD-företagens temagrupp Sustainability efterlyste i en artikel i Ny Teknik i början av september.

En bubblare, som vi gärna håller lite extra koll på bland ministrarna, är Kristina Persson, med den spännande portföljen ”Minister för strategi och framtidsfrågor”.

Vi ser fram emot att både lyssna på hur regeringens arbete ska omsättas i praktiken, men inte minst att aktivt bidra med perspektiv. Den dialogen börjar nu.