Tur att SBUF finns

·
Av Saga Hellberg, 04 Nov 2014

Branschutvecklare står det på visitkortet och det är jag stolt över. Det händer mycket inom samhällsbyggnad och STD-företagen är med i flera olika branschutvecklingsprojekt.

Projekten är finansierade av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond – SBUF – som ägs/finansieras av medlemmarna i Sveriges Byggindustrier, VVS-företagen och deras fackliga motparter. Det pågår många aktiviteter inom SBUF där våra medlemmar, konsulterna, är delaktiga på olika sätt. För det mesta som anlitade konsulter i arbetsgrupper. Pengar från SBUF får endast sökas av ägarparterna men andra organisationer kan vara delaktiga i projekten.

Just nu engagerar vi oss i utvecklingen av den nya generationens byggvarudeklarationer, mer att läsa om det finns här, HCA – hållbara certifieringssystem för anläggningsbranschen inom ramen för Sweden Green Building Council, finns mer att läsa här. Delprojekt 1 inom det branschgemensamma projektet, tillsammans med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier, Mot 0 allvarliga olyckor inom anläggning är vi också engagerade i. Mer information om det projektet finns här. De två första projekten har nyligen blivit beviljade mer pengar för att fortsätta projekten mot uppsatta mål. Våra medlemsföretag är säkert engagerade i flera andra projekt.

Våra medlemsföretag bidrar med viktig kunskap i projekten genom underlag till olika utredningar och rapporter och medverkan i referens- och arbetsgrupper. Och det gynnar utvecklingen av samhällsbyggnadssektorns egna processer. När alla strån dras till samma stack växer kompetensen i sektorn. Det är bra för alla!