Nu är det hög tid att definiera om begreppet lönsamhet!

· · ·
Av Maria Grunditz, 13 Nov 2014

Detta framstod med all tydlighet under Sweden Green Building Council 14-dagarna (SGBC). Vår nya bostadsminister, Mehmet Kaplan, lyfte upp vikten av de sociala dimensionerna och hur planeringen påverkar livsmiljön.

STD-företagen menar att utan en lönsamhetskalkyl som pekar på svarta siffror både när det gäller kommuner, regioner eller privata aktörer, är det svårt att våga starta upp innovativa och hållbara projekt. Då handlar det om att ta in även ”mjuka värden” i långsiktiga kalkyler, och att visa hur de lönar sig.

Ett exempel på hur man kan omfatta sociala värden i en lönsamhetskalkyl hittar vi hos BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder). Man har utvecklat en kalkyl som kan användas i tidigt skede för att beräkna lönsamheten för olika typer av åtgärder. I kalkylen finns en funktion kallad ”samhällsnytta”. Här handlar det om nyttor som helt eller delvis är ett resultat av en omfattande renovering, där vinsten (i kronor och ören) faller någon annan part i samhället till godo.

I somras berörde vi framtida utmaningar i våra seminarier i Almedalen. De komplexa planeringsuppdragen ställer annorlunda och höga krav på alla våra konsulter. Vi måste se till att framhålla fördelarna med hållbarhetsaspekten i varje projekt som är på väg att startas upp!

Konferensen Building Sustainability,  SGBC14 gick av stapeln den 10-11 november. Mycket ljus riktades mot stadens betydelse för en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det var både välorganiserade och intensiva dagar. Här finns alla presentationerna från dagarna samlade. Titta gärna på dem.