Hållbart byggande – det ligger i tiden!

· · · ·
Av Saga Hellberg, 14 Nov 2014

I dagarna två genomfördes Sweden Green Building Councils (SGBC) årliga konferens, med många matnyttiga seminarier och en liten miniutställning.

Vi har varit ute i världen, vi har varit inom landets gränser på övergripande nivå, inom olika regioner, i kommuner, i enskilda stadsdelar och objekt och ner till minsta lilla byggnadsbeståndsdel. Ca 950 personer kom denna gång till den tredje konferensen i SGBC:s regi. Många priser delades ut till duktiga företag och medarbetare i sektorn under högtidliga former i Gyllene Salen i Stadshuset. Nästan som Nobelpriset! Allt om konferensen och vinnarna finns att läsa på SGBC:s hemsida.

Min personliga sammanfattning av konferensen lyder som följer:
hållbarhetspyramiden, miljonprogramsrenovering, detaljplaner, byggregler, bevarandekrav, energirenovering, BeBo-processen, Miljöbyggnad 3.0, LCA, vindkraft, solceller, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, nära nollenergihus, stadsodling, odlingslägenheter, dialog och medverkan, urbanisering, hållbart, bostads- och stadutvecklingsminister, hållbara städer, hållbara hus, hållbara beteenden, förändrad PBL, certifiera, nya bullerregler, passivhus, nordisk samverkan, materialval & miljöpåverkan, klimatpåverkan, särkrav, energieffektivisering, C40 Cities, ekosystemtjänster, fastighetsinvesteringar, enkelt planförfarande, avveckla fossila bränslen o s v … ja, ni förstår nog vad som avhandlades på ett ungefär.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi har fem till tio år på oss att bromsa upp utvecklingen så att vi kan stanna vid 2-gradersgränsen av jordens uppvärmning. Och tekniken finns men vi behöver snabba upp olika typer av omställningar och implementering av den nya tekniken. Politiken MÅSTE leda projektet ”rädda jorden”.

Av svenskarna anser 40 procent sig kunna göra anpassningar av livsstil med hänsyn till miljöpåverkan och klimatförändringar medan resten behöver incitament av olika slag för att göra avkall på till exempel bekvämlighet eller andra anpassningar (till exempel ta bussen istället för bilen).