En viktig utredning för den nya politiken för arkitektur, form och design

Av Maria Grunditz, 16 Jan 2015

STD-företagen arrangerar ett seminarium den 28 januari kl 15.30-18.00 kring utredningen av dessa frågor.  Utgångspunkten är att en klok politik i dessa frågor gör våra stora framtida utmaningar för att skapa ett samhälle med goda förutsättningar för företagare och medborgare möjliga att hantera.  Utredningen ska ta upp både sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska aspekter, och har alltså ett bredare anslag än rena arkitektur- och formfrågor.  Det är av största vikt att utredningen har ett genomförandeperspektiv.

Magnus Höij, VD på STD-företagen, kommer att presentera STD-företagens  verksamhetsplan för 2015. Han kommer också att leda samtalet.

Christer Larsson, särskild utredare, arkitekt och stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad beskriver uppgiften och utmaningarna med utredningen.

Därefter följer ett samtal mellan Kerstin Brunnberg, ArkDes,  Annica Carlsson, Equator, Jannice Johansson, Tengbom, Magnus Meyer, WSP samt  Daan Cedergren, Sweco.

Deltagarna representerar stora och små arkitekt- och teknikföretag  samt Arkitektur- och Designcentrum. Alla arbetar med framtidsfrågor i olika former. En av de viktiga frågorna att ställa handlar om hur kompetensen hos våra medlemsföretag kan tillvaratas.