Samhällsutmaningen – Gestaltad livsmiljö

Alla dessa seminarier där så många viktiga frågor lyfts! I veckan har jag deltagit i två av dem, STD-företagens seminarium på onsdageftermiddagen samt ArkDes seminarium på torsdagseftermiddagen. Jag lyssnar imponerat på en outtröttlig särskild utredare med ett lika outtröttligt sekretariat.

 

Komplexiteten i direktivet, den höga ambitionen hos den särskilde utredaren Christer Larsson att lyssna och få med alla viktiga aspekter, med människan i centrum och medborgaren som beställare av utredningen, med det stora trycket på att denna utredning ska leda till verkliga förändringar i vårt samhällsbyggande. Allt detta tillsammans gör att jag uppfattar att det är en genomgripande metamorfos som står för dörren.

Metamorfosen gäller i hög grad vårt samhälles definition av lönsamhet. Om vårt samhälle ska utvecklas till något vi alla ska leva i på jämlik grund, och som kommande generationer uppfattar som gott, handlar det om att allt vi gör måste syfta till att vara samhällsbärande. Arkitekturen, holistisk till sin natur, är ett redskap när vi strävar i denna riktning.

Vi måste utveckla våra redskap, vi arbetar idag i mycket högre grad med processer som är inkluderande, än för bara 20 år sedan.

Vad är det då som vi behöver nya tankar och processer kring? I utredningens möten med referensgrupper och i de öppna konferenserna har följande områden, som syns på bilden nedan, blivit extra tydliga:

problembild1_1

Gestaltad livsmiljö innebär att lyssna på utmaningarna, som handlar om att lyfta fram de holistiska processerna, de komplexa sammanhangen och den gemensamma målbilden. Det globala perspektivet är viktigt.

Utredningen uppfattar att pendeln svänger eller har svängt åt ett positivt håll, vi är mer värdestyrda idag.

Vi behöver också de goda förebilderna. Staten har ett naturligt ansvar här, men kommuner och företag bär sin del, och rör sig mot en större öppenhet och långsiktighet.

”Reduce complexity in order to handle it.”
Att koka ner allt detta till en beskrivning av möjligheterna på ett gripbart sätt är en stor utmaning.
Många goda krafter drar redan åt rätt håll, och jag tror att utredningen kommer att fungera som en katalysator och stärka modet och viljan att förändra!