Gästblogg inför fredagens seminarium: Smarta och hållbara städer kräver samordning och nya affärsmodeller

Möjligheterna att skapa hållbara städer har aldrig varit större än nu. Vi har både kunskap och teknik som ger oss unika möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. Dessutom finns det en insikt att sambanden mellan orsak och verkan inte är enkelriktade – ekonomisk tillväxt bidrar till ökad välfärd, samtidigt är en ökad social hållbarhet en förutsättning för ökad ekonomisk tillväxt.

Men det behövs mer samverkan och nya affärsmodeller för att minska gapet mellan vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och vad som är företagsekonomiskt lönsamt. För miljonprogrammet behövs till exempel metoder som väger samman och optimerar åtgärder för social, ekonomisk, miljömässig, teknisk och arkitektonisk hållbarhet. Först när vi skapat affärsmodeller som allokerar de finansiella strömmarna för både investeringar och vinster rätt kommer vi se en utveckling av den fulla potential som dessa områden har.

Politiker har en avgörande roll i att skapa förutsättningar och undanröja legala hinder för sådana affärsmodeller. Och vi konsulter är kunskapsbärare och innovatörer som kan samordna och möjliggöra smart, hållbar planering och genomförande.

Jag ser fram emot vårt seminarium den 6 februari. Jag hoppas att det ska skapa nya kontakter och möjligheter till lösningar för en hållbar framtid. En hållbar och smart framtid. Slutligen – Hållbart är alltid smart, men smart är inte alltid hållbart. Så tänk efter före.

AGNETA PERSSON_WSP

Agneta Persson, WSP Sverige AB
Foto: Jonas Edenvik

Agneta Persson ingår i STD-företagens Expertgrupp Sustainability. 

Länk till program och anmälan för Smart planering, smart ledarskap och smart policy – för framtida smarta och hållbara städer.