Gästblogg: Ekonomin är den vassaste kniven i hållbarhetslådan

Efter fredagens seminarium med två av våra ministrar blev det återigen tydligt att de tre begreppen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet behöver förnyas. De kan inte ställas bredvid varandra som tre olika mål, när de i själva verket är ETT mål, en (unik och oersättlig) förutsättning och ett (av oss konstruerat, förändringsbart) medel.

Social hållbarhet; strävan efter ett samhälle där alla har goda levnadsförhållanden, är målet för mänsklighetens hållbarhetsarbete.

Ekologisk hållbarhet; att värna om de naturliga systemens funktioner och balans, är (utöver sitt egenvärde) en förutsättning för vår egen framtida existens.

Ekonomi är varken mål eller förutsättning, det är medlet. Det medel vi valt att bygga vår civilisation med. Det bör formuleras därefter: låt oss säga hållbar ekonomi, inte ekonomisk hållbarhet.

Stadsplaneringen har blivit mycket bättre på att samla olika kompetenser som allt bättre förstår vikten av hållbarhet. Men en kompetens – med samhällets mest potenta redskap – lyser med sin frånvaro: ekonomens. Visst finns andra redskap, men inget klarar sig utan ekonomin. Bra teknik finns, men tillämpas bara när den kortsiktigt kan räknas hem. Juridik och politik lägger en golvnivå, men det är alltid ekonomin som avgör hur långt vi når med hållbarhetssträvan i våra projekt, som avgör var och hur kommuner planerar och byggherrar bygger. Det är ekonomin som sätter prioriteringarna i samhällsbygget.

Så låt oss ta upp den vassaste kniven ur lådan! Välkommen, hållbarhetsekonomer som beskriver det samhällsekonomiskt lönsamma, kommunekologiskt möjliga och företagsekonomiskt attraktiva samhället. Vi saknar er och behöver er! Det finns en ledig hjältemantel att ikläda sig.

Jan Wijkmark

Jan Wijkmark, White Arkitekter
Foto: White

Jan Wijkmark ingår i STD-företagens Expertgrupp Sustainability och höll en presentation på seminariet ”Smart planering, smart ledarskap och smart policy – för framtida smarta och hållbara städer”.