Lyckad Upphandlingsdag

· · ·
Av Pernilla Samuelsson, 15 Apr 2015

Igår gick Almegas Upphandlingsdag av stapeln. Uppslutningen var mycket bra. Cirka 260 personer från Almegas medlemsföretag var på plats och deltog med stort engagemang. Roligt att så många i publiken ställde frågor till de duktiga talarna. Jag hoppas att våra gäster fick med sig mycket matnyttig information och nya kontakter.

Dagen började med att några stora upphandlande myndigheter berättade om hur de arbetar med upphandlingsfrågor. Därefter anslöt representanter från leverantörssidan och ämnet skiftade till hur dialogen mellan upphandlande myndigheter och leverantörer kan bli bättre.

Dagen fortsatte med information om de nya upphandlingsdirektiven och nyheter som är på gång att införas i LOU och LUF. Vi fick också höra om en intressant gott exempel på en upphandling av lokalvård som genomförts i dialogens anda. Eftermiddagen ägnades främst åt seminarium i olika ämnen och utdelning av leverantörernas upphandlingspris, Anbudspriset, till Therése Westerlund på Regeringskansliet.

Det som jag tyckte var tydligt och särskilt glädjande under dagen är att se hur mycket offentlig upphandling har utvecklats de senaste åren och hur mycket av ett gemensamt synsätt det finns mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Upphandlingsdagen genomfördes i dialogens anda och min tro är att just dialogen med marknaden i stor omfattning har bidragit till det gemensamma synsättet.

Naturligtvis har stora upphandlande myndigheter bättre förutsättningar än mindre upphandlande myndigheter att genomföra bra upphandlingar. Bland annat har de mer resurser. En tanke blir då hur man bäst sprider de stora upphandlande myndigheternas kunskap och mod till mindre upphandlande myndigheter och hur man kan göra det på ett lättillgängligt sätt? Det är vår nästa utmaning, som jag ser det.

Om du inte hade möjlighet att vara där eller behöver kolla upp något i efterhand så finns hela Upphandlingsdagen att se på Almegas hemsida (nytt fönster).