Tack för mig!

Av Saga Hellberg, 23 Apr 2015

Dags att gå vidare. Och jag lämnar STD-företagen med både spänd förväntan och med lite sorg i hjärtat. Jag vill tacka alla medlemmar för 6,5 fantastiska år inom STD-företagen. Det har varit oerhört spännande, stimulerande och lärorikt att få sätta sig in i alla de frågeställningar och utvecklingsprojekt som vi har gjort genom åren.

Branschföreningen har hunnit fylla 100 år, bytt namn, gjort ny webb och varit synliga i Almedalen varje år, lobbyfrågorna har blivit tydligare, kommunikationen har ökat med den digitala explosionen och intresset för teknik och samhällsbyggnad har förhoppningsvis gjort STD-företagen och dess medlemmar mer synliga i största allmänhet. När jag började var nyhetsbrevet fortfarande i tryckt form. Nu har vi digitaliserat oss nästan så långt som det går. Saknar STD-appen dock.

Mina arbetsområden har varit kommunikation, kompetensförsörjning uppdelat på ungdomskommunikation i samverkan med övriga sektorn och akademikontakter av olika slag för påverkan av innehåll i utbildningarna bl a. Dessutom har  jag arbetat med Svenskt Näringslivs utbildningsavdelning för för att påverka politiken i högskolefrågor. Jag startade  temagrupp Energi & Miljö och Byggkonstruktion och har haft hand om Installation och i några år också Anläggningsgruppen, där även programgruppsarbete för Anläggningsdagen har varit en rolig arbetsuppgift i tre år. Arbetsmiljöfrågorna hamnade på mitt bord liksom miljöklassningsfrågorna. Miljöengagemanget sträckte sig också till Kretsloppsrådet och sedemera till styrelsearbete i BVD-föreningen.

Styrelseuppdraget i BFAB har också varit stimulerande liksom de många nätverken inom akademin och inom samhällsbyggnadssektorn i övrigt.

Det jag är mest nöjd med är att från när jag började för nästan 7 år sedan visste ingen inom akademin vad STD-företagen var för något och nu vet väldigt många det och vi har haft fina samarbeten genom åren. T ex har jag suttit i utvecklingsgruppen för gruv- och byggutbildningarna vid Luleå Tekniska  Universitet och drivit en materialtävling för arkitekturstudenter tillsammans med materialindustrin och Nordbygg. Arkitektföretagen tycker att studenterna får för lite kunskap om olika material i sin utbildning! Andra viktiga saker som jag är nöjd med är att vi har lyckats revidera alla Uppdragsbeskrivningar och göra en ny som heter Miljösamordnarens Uppdrag. Och förstås att Future City fortfarande lever vidare efter att jag lämnat ifrån mig stafettpinnen till Sveriges Byggindustrier. Och rekryteringswebben bliteknikkonsult.nu blev klar tillslut. Till sist vill jag också nämna det övergripande branschsamarbetet i sektorn som pågår kring arbetsmiljöfrågorna. Viktigt!

Vi kommer kanske att stöta på varandra i olika sammanhang då jag kommer att fortsätta att arbeta inom samhällsbyggnadssektorn. Allt gott till STD-företagen och jag hoppas att ni kommer bli nöjda med den nya verksamhetsinriktningen och omorganisationen av kansliet. Tappa inte bort kompetensförsörjningsfrågorna. Ingenjörer växer inte på trän!

Lycka till framåt!

Saga2_liten