Din väg till det moderna samhället

· · · · · ·
Av Anders Persson, 26 Jun 2015

På söndag drar Almedalsveckan igång, en vecka full av förväntningar och urladdning för många efter månader av förberedelser. För egen del så kommer fokus ligga på att belysa konsekvenser av strukturomvandlingen, om god samhällsplanering, om hur vårt näringsliv förändrats och hur jobb skapas.

Det vi pratar om är det moderna samhället, om en hållbar utveckling, om cirkulär ekonomi, internationaliseringen, digitaliseringen och de globala värdekedjorna. Hur vårt näringsliv har utvecklats från att bestå av ett fåtal starka företag till en mångfald av tusentals entreprenörer och nya små företag, i kombination med internationella nätverk och globala varumärken.

Denna förändring och drivkraft ställer helt nya krav på regelverk och främjande av näringslivets utveckling. Det ställer nya krav på utbildningsystemets förmåga att anpassa sig efter nya förutsättningar och individens livslånga lärande. Det ställer nya krav på hur vi främjar och finansierar forskning och innovation.

För regeringen är detta en stor och avgörande utmaning. Något som ska vävas in i arbetet som organiserats i innovationsråd, industrisamtal, framtidskansli och formuleras i kommande exportstrategi och kommande propositioner för innovation, forskning och högre utbildning.

Ska Sverige fortsatt klara omställningen och ligga i framkant vad gäller utveckling i det hållbara och moderna samhället så måste vi tänka om och tänka nytt. Vi måste låta individen och värdeskapandet stå i centrum.

Även om kraven på regeringen är stora så ställer strukturomvandlingen Inte minst nya krav på dig och mig som individer och på hur vi ser på arbete och vårt bidrag till samhället. Krav på att vi inte befäster gamla strukturer utan vågar tänka nytt och ifrågasätta våra egna sanningar och beteenden. Det är först när vi som individer har viljan att förändra som den verkliga förnyelsen sker. En förnyelse som leder till det moderna samhället.

Om du är i Visby under Almedalsveckan, så får du gärna titta förbi på någon av våra aktiviteter. Eller hör av dig så bokar vi ett spontant möte. Vare sig du är statsminister eller bara chef över ditt eget liv så har du en viktig roll att spela. Se till att utnyttja det och spela din roll väl.

Information om Svenska Teknik&Designföretagen aktiviteter i Almedalen.

Information om Almegas aktiviteter i Almedalen.

Ett litet tips. Titta gärna på filmen En ny värld, om globala värdekedjor och strukturomvandling med min kollega Linnea Kvist. Filmen är tankeväckande.