Arkiv för september 2015

Antal poster: 9

Fokus på arbetsmiljö och olycksrisker

Av Magnus Höij, 30 Sep 2015
Arkitekt · Byggbranschen · Samhällsbyggare · Stand down · Teknikkonsult

Idag deltar jag i den årliga manifestation som vi på STD-företagen tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Trafikverket initierat. Målet är att belysa vikten av god arbetsmiljö och i synnerhet det systematiska arbetet för att minska arbetsplatsolyckor.

Fredagsblogg: Budget och Luleå

Av Magnus Höij, 25 Sep 2015
Fredagsblogg

I veckan presenterade regeringen sitt budgetförslag. Lika givet som bekymrande var det att läsa om den höjda skatten på arbete. Det är bekymrande på många plan att arbete beskattas allt hårdare, när vi istället borde stimulera arbete och uppmuntra fler att jobba.

Fredagsblogg: Infrastruktur och bostadsbyggande

Av Magnus Höij, 18 Sep 2015
Fredagsblogg

Tempot går det inte att klaga på just nu. Veckan har bjudit på både FIDIC-konferens i Dubai, viktiga möten med Trafikverket, Business Arena och dessutom en hel del arbete med vår egen verksamhet nästa år.

Förvirrad syn på konsultrollen

Av Magnus Höij, 11 Sep 2015
Arkitekt · Fredagsblogg · Ingenjör · Samhällsomvandling · Samhällsutveckling · Teknikkonsult

I veckan beslutade den politiska ledningen för Stockholms Läns Landsting att minska konsultkostnaderna genom att flytta in jobben till den egna verksamheten och göra jobbet med egen personal. Det är ett förrädiskt resonemang.

Upphandlingar med rätt fokus

Av Magnus Höij, 10 Sep 2015
Arkitekt · Arkitektur · LOU · Samhällsutveckling · Teknikkonsult · Upphandling

Idag arrangerade vi på STD-företagen ett välbesökt frukostseminarium med den nyinrättade Upphandlingsmyndigheten. Anna Lipkin från den nya myndigheten gav en överblick över uppdraget till den nya myndigheten och tillsammans med Almegas Stefan Holm och WSPs jurist Anders Fryk diskuterade vi framtiden och de stora utmaningarna med dagens offentliga upphandlingar.

Vad är sanningen bakom teknikkonsultbranschens attraktion och framgång?

Av Anders Persson, 09 Sep 2015
Ingenjör · Samhällsomvandling · Samhällsutveckling · Teknikkonsult

Vi har sett en mycket positiv utveckling inom teknikkonsultbranschen de senaste decennierna. Teknikkonsultbranschen attraherar medarbetare, ingenjörer, entreprenörer och nytänkare på ett sätt som är svårt att hitta jämförelse till i andra branscher. På olika rankinglistor över populära arbetsplatser placerar sig konsultföretagen i toppositioner i konkurrens med betydligt större globala koncerner, kända varumärken och nya hypade branscher.

Det behövs mer forskning om kunskapsintensiva företag

Av Anders Persson, 07 Sep 2015
Forskning · Samhällsutveckling

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – presenterade i förra veckan sin rapport om svensk forskning kring ”Swedish research on working organisation – evaluation report”. När det gäller omfattningen av forskning så står sig Sverige och alla nordiska länder väl. Det man konstaterar är att man trots detta inte i tillräcklig grad har lyckats styra om forskningen i förhållande till den strukturomvandling som skett.

Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något

Av Magnus Höij, 04 Sep 2015
Fredagsblogg

Denna vecka har verkligen ställt många frågor på sin spets. Det är lätt att våra vanliga frågor om skatter, upphandlingar, regelverk och investeringar känns oändligt fjuttiga när vi så konkret möter konsekvenserna av kriget i Syrien.

Ett välkommet förslag om digitaliseringen av industrin

Av Anders Persson, 03 Sep 2015
Politik · Politiker · Samhällsutveckling · Tjänsteinnovation

Idag släppte Näringsdepartementet och näringsminister Mikael Damberg nyheten att man avsätter 22 miljoner kronor till Vinnova för att utreda och skapa en färdplan för att stärka digitaliseringen och automatiseringen av svensk industri. Ett uppdrag från regeringen som vi välkomnar.