Arkiv för oktober 2015

Antal poster: 8

Fredagsblogg: Europeiskt samarbete och forskningsinspel

Av Magnus Höij, 30 Okt 2015
Fredagsblogg

Förra veckan medverkade jag i ett av de internationella sammanhang där STD-företagen är representerade. Denna gång möttes de europeiska branschorganisationerna i EFCA på Sardinien i Italien. Samarbetet har minst två stora värden för oss. Dels ger det en god möjlighet att lära av andra och utbyta erfarenheter. Dels har EFCA en fot inne i Bryssels många korridorer och försöker bidra till bättre förutsättningar för konsultbranschen där EU sätter ramarna. Och sådana ramar saknas det verkligen inte.

Fredagsblogg: Upphandlingar och betalningstider

Av Magnus Höij, 23 Okt 2015
Fredagsblogg

Det kom inte som en blixt från klar himmel när regeringen under Almedalsveckan gav Trafikverket i uppdrag att använda sina upphandlingar för att främja andra, politiska mål. Vi visste sedan innan att sysselsättningsfrågan är otroligt viktig för regeringen och vi visste att vi hade en ny minister med ansvar för upphandlingsfrågorna som var både påläst och målmedveten. När regeringen gav Trafikverket i uppgift att bidra till att få fler i arbete genom Trafikverkets upphandlingar var det redan skrivet i korten.

Äntligen är funktionsupphandling åter i fokus

Av Anders Persson, 22 Okt 2015
LOU · Offentlig upphandling · Tjänsteinnovation · Upphandling

Upphandling är som redan betonats upprepade gånger en viktig del av att bidra till ett utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv. Inte bara när det gäller den nationella efterfrågan och att lösa en viss upphandlares behov, utan för att också driva frågan om innovation, konkurrenskraft och förnyelse.

Fredagsblogg: Arkitekturutredning och standarder

Av Magnus Höij, 16 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan presenterade regeringens utredare Christer Larsson sin utredning Gestaltad Livsmiljö. Utredningens 277 sidor rymmer en hel del kloka förslag, som jag redan kommenterat i ett pressmeddelande.

Fredagsblogg: Använd standarder rätt

Av Magnus Höij, 15 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan aktualiserades en fråga som STD-företagen redan för tre år sedan uppmärksammade: tillgången till standarder i byggvärlden. Bakgrunden är enkel: om vi vill att standarder ska vara en viktig del av byggprocessen borde de också vara lätta att hitta och använda.

 

Fredagsblogg: Nordic Rail och Svensk Form

Av Magnus Höij, 09 Okt 2015
Fredagsblogg

Det går inte att ta miste på att tempot i branschen är högt just nu. Många med intresse för samhällsbyggnad har varit i Jönköping på Nordic Rail. Numera är detta inte en mötesplats enbart för järnvägsbranschen utan vägsidan har också tagit sig dit. Eskil Sellgren, tidigare WSP och nu engagerad i vår expertgrupp för anläggningsfrågor, har varit på plats i Jönköping. Läs hans utförliga rapport på Teknik&Designbloggen.

Internationaliseringen tydligaste trenden på transportmässor

Av Gästbloggare, 08 Okt 2015
Bostäder · Infrastruktur · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Vartannat år arrangeras Nordens viktigaste transportmässor i Jönköping. Huvuddelen är Nordic Rail som har arrangerats sedan 1995 och som 2007 kombinerades med Future Transport. I år har dessutom Nordic Road tillkommit. Mässorna har i stort sett samma upplägg och har fokus på framtidens transporter och intermodala lösningar.

Fredagsblogg: Säkerhet och verksamhetsplanering

Av Magnus Höij, 02 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan har arbetsmiljöfrågorna stått i fokus för egen del. Jag deltog för andra året på den ”stand down” som vi arrangerar vi tillsammans med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier.