Arkiv för november 2015

Antal poster: 6

Fredagsblogg: Nya fokusområden inför 2016

Av Magnus Höij, 27 Nov 2015
Fredagsblogg

Utvecklingen i samhället och inom politiken är dramatisk, inte minst den senaste veckan. Den utvecklingen bidrar på flera olika sätt till att vi inom näringslivet och i en branschorganisation såsom STD-företagen måste tänka till. Hur kan vi bidra till att hitta lösningar, som politiken kan använda? Vad blir vårt bidrag som företag när de politiska perspektiven ändras? Jag är övertygad om att vi under lång tid kommer att diskutera ganska fundamentala frågor i samhällsdebatten. Grundläggande frågor som former för bostadspolitik, regelsystem, utbildning och annat kommer att ställas. Många gamla perspektiv kommer att utmanas.

Fredagsblogg: Hög närvaro i regeringskorridorerna

Av Magnus Höij, 20 Nov 2015
Fredagsblogg

Regeringens arbete med industri- och näringslivsfrågor kan man säga mycket om. Men det är glädjande att många av våra företag från STD-företagen fått chansen att delta i samtal på olika nivåer och också med ministrar och statssekreterare.

Fredagsblogg: Export och HR-frågor

Av Magnus Höij, 13 Nov 2015
Fredagsblogg

I måndags fick jag möjlighet att medverka på Utrikesdepartementets Handelsdagar, där ambassadörer och UDs tjänstemän samlades för att prata om Sveriges exportmöjligheter. Jag var inte ensam från näringslivet: både Teknikföretagen, Wallenbergbolagen och det offentliga hade representanter i den ”näringslivspanel” som gav sin syn på vad som kan utvecklas inom exportområdet.

Utan en värdeskapande tjänst tappar en produkt sitt värde

Av Anders Persson, 12 Nov 2015
Politik · Samhällsomvandling · Samhällsutveckling · Seminarium · Tjänsteinnovation

Vid vårt frukostseminarium där Olof Persson, regeringens rådgivare i dess strategi för nyindustrialisering, deltog kom frågan upp om det var tjänsten eller produkten som var det centrala för att få mer fart på industrins tillväxt. Olof Persson menade att dessa två inte står i konflikt med varandra, men betonade ändå att produkten står i centrum.

Bra skatteinitiativ av Folkpartiet

Av Anders Persson, 09 Nov 2015
Politik · Politiker · Samhällsutveckling · Skatter

Svenska Teknik&Designföretagen stämmer in i flera av de förslag på ett reformerat skattesystem som idag lanseras av Folkpartiet på DN Debatt. STD-företagen driver bland annat frågorna om en översyn av skattesystemet och att skatten på arbete behöver sänkas.

Fredagsblogg: Framtidens industri och forskningens utmaningar

Av Magnus Höij, 08 Nov 2015
Fredagsblogg

Fredagen började riktigt bra, med ett seminarium hos oss på STD-företagen, där Olof Persson gav sin syn på rollen som rådgivare till regeringen i industrifrågor. Olof Persson har ju ett förflutet som vd för Volvo AB och besitter givetvis en enorm kunskap om hur det moderna näringslivet fungerar. Han gav oss en inblick i både uppdraget som rådgivare och i hur han ser på näringslivet i stort.