Arkiv för december 2015

Antal poster: 6

Fredagsblogg: Årsbokslut och jul

Av Magnus Höij, 22 Dec 2015
Fredagsblogg

Det närmar sig bokslutstider. 2015 har varit ett intensivt år på många plan, och det kan vara värt att kort reflektera över var vi står och hur långt vi kommit.

Fredagsblogg: Branschöversikt och Svenskt Näringsliv

Av Magnus Höij, 18 Dec 2015
Fredagsblogg

I veckan lanserade vi på STD-företagen vår årliga Branschöversikt, med en gedigen analys av branschens utveckling. Som vanligt var intresset stort, både för själva rapporten och för seminariet vi arrangerade samtidigt. En viktig signal i branschen är att lönsamheten svagt är på väg uppåt, även om det är från ansträngda nivåer.

Fredagsblogg: Mellanhänder och Konkurrensverkets översyn

Av Magnus Höij, 11 Dec 2015
Fredagsblogg

Vardagen för teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter präglas långt ifrån bara av forskning och innovation, av urbaniseringens förutsättningar eller av nya digitala möjligheter. Det finns en vardag, där exempelvis offentlig upphandling har en framträdande roll.

Forskningsinstitut och konsultsektor i samverkan för stärkt konkurrenskraft

Av Anders Persson, 10 Dec 2015
Forskning · innovation · Politik

Igår deltog jag på ett seminarium om forskningsinstitutens roll och utveckling för att möta näringslivets utmaningar. Seminariet arrangerades av socialdemokraterna i riksdagen och inleddes mycket insiktsfullt av forskningsminister Helene Hellemark Knutsson. Ministern betonade vikten av förnyelse och satsning på att stärka vår förmåga att få större utväxling på våra investeringar i forskning och att nyvunnen kunskap måste leda till större nyttiggörande och affärer i näringslivet och samhället.

Fredagsblogg: COP21 och arkitekturforskning

Av Magnus Höij, 04 Dec 2015
Fredagsblogg

I veckan har världens ledare samlats i Paris för att prata hållbarhet och miljö. För oss i samhällsbyggnadsbranschen är hållbarhetsfrågorna och miljöutmaningen väldigt centrala. Det är självklart i vissa fall en affärsmöjlighet men för väldigt många av oss är det mer än så: det är en fråga som handlar om etik, moral och på många sätt överlevnad.

Regeringen måste börja på hemmaplan

Av Anders Persson, 02 Dec 2015
Debatt · innovation · Politik · Samhällsutveckling · Tjänsteinnovation

Dagens Industri publicerar idag en debattartikel av statsminister Stefan Löfven. I artikeln lyfter statsministern fram fem åtgärder för att gå näringslivet till mötes. Det är bra att regeringen synliggör små och medelstora företags behov och framförallt att man tar fasta på tjänstebranschernas snabba och expansiva utveckling. Skälet till att Sverige tappar i konkurrenskraft är att vi inte har haft förmågan att utnyttja den innovationskraft och den styrka som finns hos dessa företag. Det finns en enorm drivkraft hos medarbetare och entreprenörer i dessa företag, denna drivkraft måste vi ta tillvara på.