Regeringen måste börja på hemmaplan

· · · ·
Av Anders Persson, 02 Dec 2015

Dagens Industri publicerar idag en debattartikel av statsminister Stefan Löfven. I artikeln lyfter statsministern fram fem åtgärder för att gå näringslivet till mötes. Det är bra att regeringen synliggör små och medelstora företags behov och framförallt att man tar fasta på tjänstebranschernas snabba och expansiva utveckling. Skälet till att Sverige tappar i konkurrenskraft är att vi inte har haft förmågan att utnyttja den innovationskraft och den styrka som finns hos dessa företag. Det finns en enorm drivkraft hos medarbetare och entreprenörer i dessa företag, denna drivkraft måste vi ta tillvara på.

Att förändra villkor för näringslivets utveckling och våga utmana gamla och traditionella strukturer kräver både mod, kunskap och resurser. Regeringen har inte bara utmaningen att presentera reformförslag som ger förutsättningar för det nya näringslivet att utvecklas. Man behöver också lägga stora resurser på att informera, utbilda och marknadsföra nya synsätt inom departement, myndigheter och näringslivet. Och det kommer kräva mycket tid och resurser för att förändra gamla arbetssätt och invanda mönster.

Varje dag möts jag av gamla fördomar kring var jobb, välfärd och innovation skapas. Det finns en föråldrad syn på företagande och hur näringslivet ser ut. Entreprenörer, tjänsteföretagare och innovatörer möts dagligen av gamla strukturer, krångliga regler, föråldrade synsätt och etablerade företag som dikterar villkor och hämmar konkurrensen på dysfunktionella oligopolmarknader.

”Den verkliga konkurrensen sker internationellt och regeringens uppgift är att se till att alla företag ges rätt förutsättningar att utvecklas.”

Vi ska vara stolta över vår historia och de stora globala tillverkande företag vi utvecklat i Sverige. Men vi måste nu ge samma förutsättningar och möjligheter för nya företag att utvecklas och expandera. Konkurrensen sker inte på den svenska marknaden, den sker internationellt, och här har Sverige unika möjligheter att återta positionen som landet där innovation sker och att vara det land som internationellt sett har bäst förutsättningar för företag och kunskap att utvecklas.

Redan etablerade företag stärker sin konkurrenskraft genom att agera på ett sätt som bidrar till nya företags utveckling. En ökad konkurrens attraherar kunskap, forskning och främjar hela näringslivets utveckling. Regeringens uppgift är att se till att alla företag ges rätt förutsättningar att utvecklas.

Ska regeringen lyckas med att vända den negativa trenden vad gäller innovation, konkurrenskraft, marknadsandelar, kunskapsresultat och produktivitetstillväxt så måste man ta strukturomvandlingen på allvar. Och regeringen måste börja på hemmaplan, det vill säga att med tydlighet peka ut inriktningen för departement och myndigheter om vart vi är på väg. Det är dags för förnyelse, innovation och nya arbetssätt även hos ansvariga myndigheter. Detta stärker svensk konkurrenskraft.