Fredagsblogg: COP21 och arkitekturforskning


Av Magnus Höij, 04 Dec 2015

I veckan har världens ledare samlats i Paris för att prata hållbarhet och miljö. För oss i samhällsbyggnadsbranschen är hållbarhetsfrågorna och miljöutmaningen väldigt centrala. Det är självklart i vissa fall en affärsmöjlighet men för väldigt många av oss är det mer än så: det är en fråga som handlar om etik, moral och på många sätt överlevnad.

Vi är givetvis inte ensamma. Men det bränner till extra mycket för många i vår bransch när vi vet att vi sitter inne med många av lösningarna på hur vi ska bygga våra samhällen, städer och vår infrastruktur på ett hållbart sätt och för en hållbar värld.

Hållbarhetsfrågan är av just de skälen en extremt viktig profilfråga för STD-företagen. Stellan Fryxell från Tengbom hör till en av dem som jobbat för branschens räkning både nationellt och internationellt med denna fråga under många år. Vi kommer att fortsätta att lyfta fram hållbarhetsfrågan under 2016 på flera olika sätt. Oavsett vad politikerna kommer fram till i Paris kommer det att finnas mycket att göra under många år framöver kopplat till miljö och hållbarhet.

”Både branschens forskning och Arkus i synnerhet behöver mer synlighet och resurser.”

Just miljöperspektiven berördes även när Arkus hade årsmöte i veckan. Arkus är ett forum för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad. STD-företagen var en av initiativtagarna till verksamheten 1986, och idag drivs ett antal spännande projekt inom Arkus ram, som leds föredömligt av Lisa Daram.

På årsmötet redovisades bland annat ett antal förstudier inom hållbar stadsutveckling. Jag hade själv möjlighet att kommentera behovet av forskning och innovation inom arkitekturområdet, tillsammans med bland annat Mårten Lindström från Bygginnovationen och Tobias Olsson från Sveriges Arkitekter. Det är en viktig och angelägen fråga.

Under 2016 kommer ju regeringen med en ny forsknings- och innovationsproposition. Jag har höga förväntningar på att den kommer att ta hänsyn till de speciella förutsättningar som tjänsteföretag har i allmänhet, men som vi inom arkitekt- och ingenjörsföretagen har i synnerhet. STD-företagens näringspolitiske chef, Anders Persson, har utvecklat våra tankar under hösten och det arbetet kommer att fortsätta med stor kraft även nästa år. Både branschens forskning och Arkus i synnerhet behöver mer synlighet och resurser. Här har statsmakten ett stort ansvar. Branschens gemensamma insatser behöver mer stöd och respekt.

Tisdagen 15 december presenterar vi STD-företagens årliga sammanställning Branschöversikten. Kom gärna och lyssna på presentation och paneldiskussion. Välkommen!

Min fredag tillbringar jag i Köpenhamn, där jag ska planera kommande nordiska aktiviteter med kollegorna från Norge, Danmark, Island och Finland. Och i helgen ska jag besöka Fotografiska i Stockholm och titta på Magnus Wennmans fotografier på temat ”Där barnen sover”.

Trevlig helg!