Fredagsblogg: Mellanhänder och Konkurrensverkets översyn


Av Magnus Höij, 11 Dec 2015

Vardagen för teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter präglas långt ifrån bara av forskning och innovation, av urbaniseringens förutsättningar eller av nya digitala möjligheter. Det finns en vardag, där exempelvis offentlig upphandling har en framträdande roll.

För många av våra medlemmar är just offentliga köpare extremt viktiga, inte minst inom bostadsbyggande och infrastruktur. Vi på kansliet jobbar därför löpande med både påverkan och information så att förutsättningarna för att göra bra affärer med offentliga köpare underlättas. Det vinner alla på.

Det finns verkligen att göra för att underlätta den offentliga upphandlingen. En fråga som den senaste tiden strött extra mycket salt i de ibland öppna såren är frågan om konsultmäklare. En mellanhand mellan köpare och säljare med syfte att underlätta för en offentlig köpare att hitta specialistkompetens bland ingenjörs- och arkitektföretag. STD-företagen har länge pekat på en lång rad både principiella och praktiska problem med den tillämpning som just nu råder. Det finns uppenbara risker att användandet av mellanhänder undergräver transparensen och förutsägbarheten i upphandlingar. Samt att upphandlingarna helt tappar fokus på nytänkande och det slutliga resultatet.

Just nu pågår en översyn hos Konkurrensverket kring vilka krav LOU och LUF ställer på en offentlig köpare som funderar på att använda en mellanhand, såsom en konsultmäklare. Vi välkomnar den översynen och kommer nu i december att göra ett inspel till myndigheten för att tydliggöra våra invändningar och perspektiv på frågan. Framför allt måste vi få till stånd en tydlighet i vad som gäller. Men jag hoppas också att Konkurrensverket ser faran med mellanhänder, utan eget kunnande om teknik eller samhällsbyggnad, och hur det kan minska kvaliteten och öka kostnaden i hela upphandlingen och den tjänst eller produkt som ytterst vi som skattebetalare vill ha.

En annan, men också väldigt central del av ramverket för affärer inom samhällsbyggnadssektorn, är våra standardkontrakt, som förhandlas fram inom ramen för BKK, Byggandets Kontraktskommitté. Just nu pågår där en översyn av entreprenadkontrakten, AB 04 och ABT 09. STD-företagen är representerade i BKK och kommer på olika sätt att bevaka att konsulternas perspektiv på dessa kontrakt. För oss är det viktigt att kontrakten balanserar de olika intressen som byggherrar, entreprenörer och konsulter har. Den svenska modellen, med partsgemensamma kontrakt, har många fördelar jämfört med modeller med ensidiga kontrakt som bara en part har formulerat. Det är värt att slå vakt om.

I helgen åker jag till Barcelona och tar ledigt på måndag. Eftersom jag läst klart boken om Elon Musk tar jag nu med mig boken ”Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time” av Jeff Speck.

tisdag presenterar vi vår årliga Branschöversikt. Det blir spännande läsning om branschens utveckling under året, inklusive några internationella spaningar. Missa inte det.

Trevlig helg.