Fredagsblogg: Årsbokslut och jul


Av Magnus Höij, 22 Dec 2015

Det närmar sig bokslutstider. 2015 har varit ett intensivt år på många plan, och det kan vara värt att kort reflektera över var vi står och hur långt vi kommit.

Det finns åtskilligt att glädjas över. Konjunkturen har varit stark och många av våra företag har haft mycket att göra. Christer Larsson har presenterat sin utredning, Gestaltad Livsmiljö, som lyfter fram många viktiga förutsättningar för arkitektföretagen. Regeringen har ökat sitt fokus både på ”nyindustrialiseringen” (som jag gärna vill tolka välvilligt) och på exportmöjligheterna. Konkurrensverket har påbörjat en översyn av konsultmäklarna, som varit en stor sten i hela konsultbranschens sko. Dessutom lyckades världens länder enas om i alla fall lite ramar för miljö- och hållbarhetsarbetet framöver i samband med COP21 i Paris.

Men listan över frågor att jobba med har inte blivit kortare. 2016 kommer inledningsvis att präglas av den stundande och sannolikt väldigt viktiga avtalsrörelsen. Branschen behöver mer än någonsin mer kompetens: under 2016 måste regeringen adressera den skriande bristen på både civilingenjörer och arkitekter i Sverige. Industrins bedrövliga track record när det gäller att betala sina räkningar i tid är dessvärre en viktig fråga även nästa år. De offentliga upphandlingarna kan i många avseenden förbättras, och inte minst behöver frågan om konsultmäklare redas ut: det kringgående av LOU och LUF som idag tillämpas är helt obegripligt. Även frågan om hur olika sociala krav kan integreras i de offentliga upphandlingarna kommer att vara en viktig fråga under det kommande året. Och listan kan givetvis göras ännu längre. Tyvärr.

På STD-företagen har vi jobbat en hel del med det interna arbetet. Vi har skapat ett antal nya arbetsgrupper som kommer att dra igång sitt arbete i januari nästa år. Under året har vi även ökat trycket på vår kommunikation, både utåt och inåt. Där finns det ännu mer att göra, inte minst för att tydliggöra branschens åsikter i samhällsdebatten. 2015 har vi också prioriterat vår samverkan inom Almega och inom Svenskt Näringsliv. Vi som bransch har mycket att bidra med till andra branscher och till näringslivet i stort.

Några av de saker med externt fokus STD-företagen levererat i år är, utöver Almedalen, fyra seminarier; vi har deltagit i tre industrisamtal med regeringen; vi har skrivit 28 blogginlägg (årets mest lästa: Varför kan du inte betala?) och samlat ihop ungefär 100 pressklipp.

Personligen har detta varit ett mycket lärorikt, givande och stimulerande år. Men också arbetsamt och i perioder väldigt intensivt år. Det kanske viktigaste jag tar med mig från året är den enorma kunskap och kompetens som finns i samhällsbyggnadsbranschen. Året har varit fullt av spännande möten. Det har varit på ett personligt plan extremt berikande.

Som företrädare för en arbetsgivarorganisation gläds jag givetvis åt de många arbetsdagarna i jul- och nyårstider. Men jag erkänner gärna att de kommande dagarna, med lite mer tid för reflektion och eftertanke, kommer lämpligt.

Jag jobbar på även i mellandagarna, men tar ändå en kort paus i mina fredagsbloggar. God jul och ett gott nytt år till både dig och till branschen i stort. Tillsammans är jag övertygad om att vi kommer att kunna göra stordåd under 2016.