Arkiv för februari 2016

Antal poster: 6

Fredagsblogg: Avtalsrörelse med fokus på mänsklig och affärsmässig tillväxt

Av Magnus Höij, 26 Feb 2016
#avtal16 · Fredagsblogg

Styrkan i våra kollektivavtal bygger på att de står i samklang med de förutsättningar som företag och medarbetare möter i vardagen. Det kräver flexibilitet och stort utrymme för individuella lösningar.

Banbrytande samarbete – för att uppnå hållbarhetsmål

Av Anders Persson, 26 Feb 2016
Forskning · Hållbart · innovation · Klimatmål · Samhällsutveckling · Tjänsteinnovation

Under två dagar möts näringsliv, politik och forskning i Göteborg för att diskutera hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska mötas. Om detta finns att läsa i debattartikel i Göteborgs Posten idag.

Fredagsblogg: Konsultetik i tre steg

Av Magnus Höij, 19 Feb 2016
Fredagsblogg

Vi som jobbar med ingenjörs- och arkitektuppdrag agerar inte bara i samhällsbyggnadssektorn eller för ett modernt och hållbart näringsliv. Vi är i allra högsta grad i en förtroendebransch.

Välkommet uppdrag till Lantmäteriet

Av Anders Persson, 18 Feb 2016
Arkitekt · Arkitektur · Bostäder · Byggbranschen · Infrastruktur · Politik · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Vid morgonens sammanträde beslutade regeringen att ge Lantmäteriet i uppdrag samordna en digital samhällsbyggnadsprocess. Det är ett välkommet initiativ.

I måndags hade jag möjlighet att delta i regeringens expertseminarium inför de pågående industrisamtalen. Temat för dagen var digitaliseringen och dess konsekvenser för industrin.

Fredagsblogg: Låt inte samhällsbyggandet bli en arbetsmarknadsfråga

Av Magnus Höij, 05 Feb 2016
Fredagsblogg

I veckan har två stora och viktiga frågor tagit stora steg. De blocköverskridande samtalen om bostadskrisen har inletts och förslaget om hur höghastighetståget ska dras genom södra Sverige har presenterats. Det är uppenbart att vi behöver fler bostäder och lika givet att vi behöver en ökad satsning på landets infrastruktur. Så långt är allt väl.