Fredagsblogg: Låt inte samhällsbyggandet bli en arbetsmarknadsfråga


Av Magnus Höij, 05 Feb 2016

I veckan har två stora och viktiga frågor tagit stora steg. De blocköverskridande samtalen om bostadskrisen har inletts och förslaget om hur höghastighetståget ska dras genom södra Sverige har presenterats. Det är uppenbart att vi behöver fler bostäder och lika givet att vi behöver en ökad satsning på landets infrastruktur. Så långt är allt väl.

Men det finns en stor risk att debatten ändå blir helt fel. Att den börjar i fel ända. Att den präglas av fel perspektiv. Och att den i slutändan avgörs av helt fel argument.

Jag är orolig för att för många ser bostadsbyggande och infrastruktursatsningar som något som handlar om att öka sysselsättningen, inte om att bygga hållbara städer och bygga ett modernt samhälle som människor vill bo, verka och leva i. Tekniskt sett är det inte svårt att bygga många bostäder. Inte heller att bygga mer väg och järnväg. Svårt – eller kanske snarare mer komplext – är det dock att bygga bostäder som många vill och kan bo i. Och komplext är det att skapa infrastrukturlösningar som gagnar en klok och nyanserad utveckling av våra städer i samspel med en ny roll för glesbygden.

bilar tåg broar_mindre

Detta är frågor som en del väljer att bortse från, en del väljer att formulera sina egna teorier om. Tyvärr är dessa teorier inte sällan baserade på gammal kunskap, ibland på mycket lös grund och inte sällan på rent önsketänkande. Vi som jobbar i de tidiga skedena i samhällsbyggandet, oavsett om det är som ingenjörer eller arkitekter, vet att det går att lösa både infrastrukturfrågorna och bostadsförsörjningen på ett klokt sätt. Men det gör sig inte av sig självt. Det krävs både förståelse för samhälle, människor, fysiska förutsättningar och teknik. Det behövs ett ledarskap som lyssnar in dessa perspektiv och baserar sina förslag med goda rådgivare i ryggen. Och det behövs inte minst ett mod att utmana gamla sanningar och presentera något nytt.

Det samhälle som växer fram kommer inte att bara vara mer av det gamla. Det kommer att präglas av både digitaliseringens konsekvenser, urbaniseringens nya uttryck och globaliseringens väldigt tydliga insteg i Sverige.

Jag hoppas att samtalen som nu kommer att bli än mer intensiva i dessa väldigt viktiga frågor för hela samhället. Och att de i stor utsträckning baserar sig på kunnande och gott omdöme. I det samtalet är både arkitekter och ingenjörer helt avgörande. I det samtalet är den samlade bilden av vart vi ska lätt att glömma bort, men så otroligt viktig att få med sig.

I veckan har som sagt två stora och viktiga frågor tagit stora steg. Låt oss hoppas att dessa steg inte var bakåt. Eller ut för ett stup.

I helgen ska jag ägna mig åt mitt gamla bildarkiv och skanna in i alla fall en del av min diabilds-samling. I min eviga jakt på framtiden kan det ibland vara skönt att nostalgiskt drunkna i gamla bilder.

Trevlig helg!