Fredagsblogg: Allt viktigare med tjänster


Av Magnus Höij, 04 Mar 2016

Nyligen presenterade Almega en ny rapport om tjänstesektorns ökade betydelse. Vi inom konsultsektorn är i själva kärnan av denna utveckling. Det borde vi kunna utnyttja än mer.

Almega samlar som bekant landets alla tjänsteföretag, och har en mycket stark berättelse om värdet av tjänster i näringslivet. Den nya rapporten, ”De svenska värdeskaparna”, är inget undantag. Siffrorna i rapporten talar sitt tydliga språk: tjänsterna blir bara viktigare och viktigare i näringslivet. De driver export, de driver jobbskapande, de får en allt större del av industrins fokus.

Omslag De svenska värdeskaparn mindre

Extra spännande, tycker jag, är att tjänstesektorn, och i synnerhet den kunskapsintensiva sektorn, inte bara är en underleverantör till exempelvis industri eller byggbransch. Det är en egen bransch, som genererar nya jobb och efterfrågan utan att behöva falla tillbaka på andra branscher. Faktum är att tjänstesektorn själv är den bransch som genererar flest jobb bland företagstjänstebranscherna.

När vi i höstas bjöd in regeringens rådgivare i industrifrågor, förre Volvo-chefen Olof Persson, till ett frukostseminarium blev det tydligt att vi idag erbjuds två olika synsätt när vi pratar om ”industrin”. Vi kan börja med en produkt och lägga till tjänster. Men vi kan också börja med en tjänst och sedan utöka den med ett produktinnehåll.

Ta personbilsföretaget Volvo som exempel. Redan idag gör Volvo en bil, som de sedan mycket framgångsrikt kopplar olika tjänster till. Service, datainsamling och analys, säkerhetstjänster etcetera. Men för mig som privatperson är det kanske inte bilen jag vill ha. Jag söker snarare en transportlösning, där jag ibland behöver en bil, ibland är det smartare att ta tåget och i vissa fall behövs det helt andra transportlösningar. För mig är kanske en bilpool eller Uber en mer naturlig utgångspunkt än att köpa en ny bil.

Jag är övertygad om att båda dessa synsätt är viktiga att ta med sig. Och jag är övertygad om att perspektivet ”tjänsten först” kommer att öka i betydelse. Produktbolag såsom biltillverkare må vara otroligt skickliga i att utveckla sin affär. Men det finns idag många konkurrenter, som kommer från helt andra håll, som kan berätta en annan berättelse, där produkten bara är en liten pusselbit i ett större pussel.

Den utveckling som näringslivet nu genomgår i snabb takt behöver en tydligare berättelse, som även politiker, myndigheter och allmänhet förstår. Många lever dessvärre kvar i en gammal bild av näringslivet, där fabriken är själva navet, där råmaterial förädlas till produkter och där människan, medarbetaren är någon som ska underhålla och stötta produktionslinan på fabriken. Så var det kanske när dagens politiker gick i skolan, men så ser det inte ut längre.

Almegas arbete med att förklara värdet och den nya logiken är därför mycket viktig, och något som vi inom konsultsektorn kan och bör dra nytta av. I vår bransch är tjänsten helt central, men också ofta just utgångspunkten för det som senare kan bli produkter i form av fordon, vattenkraftverk, broar eller hus.

Jag tror att vi rent av behöver höja rösten än mer. Våra utmaningar med att hitta rätt kompetens, att få statligt stöd för forskning och innovation, att kunna erbjuda flexiblare anställningsformer, att inte bli straffade av ett ålderdomligt skattesystem och att kunna dra nytta av bra stödsystem för internationell arbetskraft i samhället; ja, det är utmaningar vi delar helt med andra kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Läs gärna Almegas rapport här.

I väntan på att måndagen äntligen kommer igen (jag har ett klistermärke på datorn med texten ”TGIM – Thank God It’s Monday”), så ska jag åka några sista åk i Åres skidbackar. Frisk luft och fysisk aktivitet är en god kombination, så även i år.

Trevlig helg!