Fredagsblogg: Skattesystemet är också forskningspolitik


Av Magnus Höij, 11 Mar 2016

I höst väntar vi på regeringens nya forskningspolitik. Under årets debatt ägnas mycket fokus åt universitetens roll, företagens R&D-avdelningar, de olika forsknings- och innovationsinstituten. Men det finns fler perspektiv på innovationsklimatet.

RoD_mindre

I veckan arrangerade Almega ett spännande samtal kring forskning och innovationsfrågor. Bakom seminariet stod Almegas nya FoI-råd, med Magnus Karlsson från Ericsson i spetsen. Ett antal talare, bland annat Anna Yman från Sweco och Anders Sundin från Semcon medverkade i programmet.

Forskningspolitiken behöver lyftas och reformeras. Det var ett mycket tydligt budskap från flera talare under kvällen. Strukturerna och modellerna är skapade för en väldigt traditionell syn på industrin. Tjänstesektorn fungerar inte som den tillverkande industrin, vilket gör det svårt för vår sektor att kunna samverka och samspela med exempelvis statens innovationsmyndighet Vinnova.

Detta är ett problem för tjänstesektorn, men kanske ett ännu större problem för politiken och för samhället i stort. Om regeringen vill bidra till en modernisering av svenskt näringsliv – och jag tror att de vill det – är det ju ett konkret bekymmer att de ofta inte når eller får träffa den delen av näringslivet som står just för det nya och som står för förnyelsen av den traditionella industrin, nämligen tjänstesektorn och de kunskapsintensiva företagen.

Så långt var seminariet glasklart och jag tror att budskapet gick hem hos de riksdagsledamöter och regeringsföreträdare som var på plats.

Men det finns en dimension ytterligare som inte får glömmas bort. Forsknings- och utvecklingsavdelningar tillsammans med akademin står för en stor del av innovationen och kunskapsuppbyggnaden i samhället. Men en allt viktigare del av innovationen kommer från nystartade bolag, ibland kallat start ups. I webbvärlden, där jag ju rört mig mycket innan jag började som vd för STD-företagen, hittar man dessa företag i inkubatorer, men också i källare och hemma i vardagsrumskök.

Denna typ av innovation, som både utvecklar affärsmodeller och bygger nya tekniska lösningar, drivs sällan av statliga forskningspengar. Inte heller rör sig dessa bolag i storbolagens korridorer, mer än när de söker kunder.

Istället kräver dessa företag ett rimligt skattesystem, modernare anställningsformer och en avsaknad av Jante-kultur. Plus såklart mängder med kaffe och någon pizza då och då.

Dagens svenska skattesystem är, precis som forskningssystemen, byggda för den gamla världen. En ordentlig översyn av beskattning på arbete skulle kunna vara ett minst lika viktigt bidrag till forskning och utveckling som en ökad satsning på traditionella forskningsutlysningar inom Vinnova eller Formas.

Veckan avslutas med ett möte med forskningsministern, Helene Hellmark Knutsson. Det blir ytterligare ett tillfälle att lägga fram vår syn på de förändringar som krävs för att ge våra företag bättre möjlighet att bidra i forskningssystemet.

I helgen ska jag spurta ikapp med House of Cards. Fast man undrar just nu, när man följer den amerikanska presidentvalskampanjen, om fiktionen ändå inte överträffas av verkligheten. Det är dessvärre inget att skratta åt.

Trevlig helg.