Fredagsblogg: Går branschen som tåget?


Av Magnus Höij, 18 Mar 2016

I veckan presenterade vi på STD-företagen årets första Investeringssignal. Den tecknar bilden av en bransch som växer, där det är mycket att göra och ont om folk. Men är det hela bilden? Nej. Den är betydligt mer komplicerad än så.

Investeringssignalen mars 16_liten

Rekordhög personalomsättning i konsultsektorn, driven bland annat en stor brist på kompetens. Det var en av slutsatserna när vi i början av veckan presenterade Investeringssignalen. (Du hittar hela rapporten här.)

Liknande rapporter och signaler finns det gott om. Det är lätt att få bilden av att här finns en bransch som går som tåget, som skär guld med täljkniv och som bara ser ljust på framtiden.

Tyvärr är bilden betydligt mycket mer komplicerad och i vissa avseenden rent av dyster.

En lika tydlig som oroande signal på att branschen står inför stora utmaningar framöver är den svaga prisutvecklingen för konsultuppdrag, både för erfarna och mindre erfarna konsulter. Priserna stiger inte alls i den takt som lönekostnaden gör för samma konsult. Kortsiktighet hos köparna, ibland kombinerat med oförmågan att mäta och värdesätta kvalitet i upphandlingarna, driver ner timpriserna i både privata och offentliga upphandlingar.

Vi vet också att vi är nära taket på hur många timmar en konsult kan vara belagd i ett uppdrag hos en kund. Redan idag är det svårt att öka beläggningsgraden på många företag.

Marginalerna pressas alltså alltmer hos branschens företag. Denna utveckling kan mötas på flera sätt, men att en ökad digitalisering och automatisering samt att fler jobb skapas på andra marknader med lägre lönekostnader är nog de två vanligaste just nu.

Jag är som bekant en stor vän av digitaliseringen och dess möjligheter. Jag har sannerligen inte bytt åsikt i den frågan den senaste tiden.

Inte heller är globaliseringen en trend som jag är emot. Tvärt om. Svenska företag söker sig allt mer ut i världen, och internationella aktörer kommer hit. Utmärkt.

Men ändå bekymrar jag mig för konsekvenserna för branschen i det här avseendet. Oavsett om det rör sig om en ökad internationalisering eller digitalisering blir det allt svårare för svenska ingenjörs- och arkitektföretag att expandera ytterligare i Sverige. Den goda marknad som Investeringssignalen visade på kan komma att hanteras av ingenjörer och arkitekter från Danmark, Spanien eller Indien. Plus av en ökad automatisering på sikt.

Våra företag möter utvecklingen precis så rationellt som de brukar. Konsultföretagens förmåga att möta en stenhård internationell konkurrens, höga kvalitetskrav från kunden kombinerat med en egen hög kvalitets- och hållbarhetssträvan, är fortsatt hög.

Min verkliga oro gäller Sverige och den svenska arbetsmarknaden för duktiga ingenjörer och arkitekter på sikt. De som verkligen borde vara orolig för utvecklingen på marknaden är landets riksdag, regering och arbetsmarknadens parter. Dagens situation med alltmer ökad konkurrens och pressade marginaler gör det svårt för svenska konsultbolag att växa vidare. Trots att vi ju alla vet att just svenskt ingenjörskunnande och arkitekturkompetens är en svensk paradgren, med stor internationell potential.

Trots den goda marknaden, fulla orderböcker och kompetensbrist är situationen överraskande nog ganska dyster för många av våra företag. Ska vi behålla sysselsättning och företagande i Sverige krävs att vi vidtar åtgärder som gör att företagen även i framtiden kan fortsätta bedriva konkurrenskraftig verksamhet här.

I helgen ska vi förbereda vår trädgård för ett kommande växthus. Jag har börjat oroa mig för att jag borde haft både en arkitekt och en teknisk konsult som räknade på bärigheter, avrinning, ytskikt och livsmiljöer för mina tomater och gurkor. Men nu får det bli som det blir. 1,5-tons-grävaren kommer på lördag.

Trevlig helg.