Fredagsblogg: Ett steg bakåt – eller framåt?


Av Magnus Höij, 15 Apr 2016

Är vi på väg framåt, mot något modernare? Eller tar vi ett steg tillbaka? Den här veckan kan man verkligen fundera. Och kanske bli lite dyster.

Det öppna brevet från Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon till landets politiker var en av de stora diskussionsämnena i affärspress och på sociala medier i veckan. De efterlyser en bättre fungerande bostadsmarknad, en modernare grund- och gymnasieskola samt en översyn av skattereglerna, i synnerhet frågan om personaloptioner. Deras oro, som jag tolkar den, handlar om att Sverige och Stockholm inte är konkurrenskraftigt för moderna, snabbväxande och innovativa tjänsteföretag som Spotify. Alla skriver inte under på alla deras krav, men frågorna illustrerar ändå några av de nya, innovativa teknikbolagens perspektiv på både samhälle och politik.

cover avtal

Samma vecka brottas vi i Almegas olika förhandlingsrum med att säkerställa att våra kollektivavtal står sig väl för framtidens företag och affärsmodeller. Våra önskemål på utveckling, i sammanhanget faktiskt mycket blygsamma, ställs mot kraven från Unionen och Sveriges Ingenjörer som inte alls tar hänsyn till hur våra företag jobbar. Tvärtom: vi möts med krav som handlar om att vrida klockan tillbaka.

I båda fallen möter våra och Spotify-grundarnas förslag – om än från olika utgångspunkter – motstånd. Invändningarna kommer från de som hellre söker svaren i den traditionella industrin, i de gamla lösningarna och i modeller som skapats före tjänstesektorns framväxt.

Med det i bakhuvudet handlar konflikten om våra kollektivavtal – som tyvärr inte är avklarad i skrivande stund – om vi ska blicka framåt eller bakåt. För mig och företagen i vår bransch är svaret enkelt. Lösningen är inte att tjänstesektorn anpassar sig till industrins logik och modeller. Om något borde det vara precis tvärt om.

*****************

Den nu förestående konflikten gör givetvis att det mesta får läggas åt sidan, men låt mig ändå kort kommentera några saker som – trots det akuta läget – har hänt den senaste veckan.

I måndags medverkade jag på Svensk Byggtjänsts konferens om den påbörjade översynen av AB 04 och ABT 06. Jag underströk behovet av högt tempo och nytänkande i revideringsarbetet. Vår sektor berörs givetvis av både AB och ABT, men i synnerhet kanske ABK. Även detta kontrakt behöver ses över, och då behöver vi hålla tempo så att AB och ABT blir klara så snart som möjligt. Därtill lär branschens nya arbetssätt, digitaliseringen och globaliseringen, ytterligare understryka behovet av ett snabbt arbete av våra viktiga standardavtal.

Måndag eftermiddag hade jag möjlighet att delta i regeringens så kallade ”industrisamtal” på Scanias huvudkontor i Södertälje. Även Swecos vd Tomas Carlsson deltog vid detta samtal. Temat för samtalet var hållbarhet. Jag betonade dels tjänstesektorns generella betydelse för hållbarheten (”till skillnad från den tillverkande industrin är vi inte en del av problemet utan en del av lösningen”), städernas och kollektivtrafikens viktiga roll samt behovet av att tänka brett och innovativt. Regeringens industrisamtal ger både personliga kontakter, men även erfarenhets- och kunskapsutbyte. Det gagnar både näringslivet och politiken på sikt.

I onsdags hade jag möjlighet att delta på ett möte i Uppsala med flera av Trafikverkets chefer, bland annat generaldirektören Lena Erixon, chefen för investering Eva Nygren och chefen för stora projekt Johan Bill. Jag kommenterade något hur vi gemensamt bör samverka inom samhällsbyggnadssektorn. Jag underströk risken med att allt för tidigt föra in de juridiska frågorna – fokus måste ligga på samhällsbyggnad, på en god infrastruktur, på en god affär, på en gemensam vision och ömsesidig respekt. Kastas juristerna in allt för snabbt tappas tyvärr lätt fokus från dessa frågor.

Därtill har både BIM Alliance och Svensk Byggtjänst haft årsmöten som jag medverkat på. Det har sammanfattningsvis varit en mycket innehållsrik vecka på många plan.

Nu ser det inte ut att bli något helgarbete på Almegas kansli: konflikten har tagit nya vändor under dagen och mycket talar för att strejken inte kan utlösas på måndag. Under torsdagen lämnade Almega in en fredspliktsinvändning till Unionen och Sveriges Ingenjörer. Almega menar att de varslade konfliktåtgärderna strider mot MBL och därför inte är tillåtna. Frågan kommer nu att avgöras av Arbetsdomstolen som ska hantera ärendet skyndsamt. I avvaktan på domstolens utlåtande har facken valt att skjuta upp sina stridsåtgärder. Bedömningen är att ett beslut från AD är att vänta i slutet av nästa vecka.

Därmed ägnar jag mig nog åt lite trädgårdsarbete och hoppas få ta min cykel på utflykt i det vackra vårvädret.

Trevlig helg!