husfasadsmal

Arbetsro för företag och förhandlare


Av Magnus Höij, 22 Apr 2016

Det akuta strejkhot som tornat upp sig på Almegas och även STD-företagens område är tills vidare avvärjd. Strejken kommer inte att utlösas. Förhoppningsvis ger detta både branschens företag, samt våra och motpartens förhandlare arbetsro.

Jag är glad för att vi slipper se strejkande ingenjörer och andra tjänstemän hos STD-företagens medlemmar. Arbetsdomstolen, AD, gav i går besked om att det rimligen råder fredsplikt kring pensionsfrågorna. Skönt.

Det må uppfattas som en framgång att AD gav Almega rätt i vår invändning. Men det är från början olyckligt att frågan har behövt eskalera så här långt, och att det utvecklats till en konflikt. Det är i sig ett nederlag att fack och arbetsgivare inte kunnat enas om en rimlig kompromiss, med ett givande och tagande och med utgångspunkt i hur ett modernt kollektivavtal och moderna pensionsfrågor måste formuleras.

Nu hoppas jag att de ibland hårda orden och överdrifterna kan läggas åt sidan och ersättas av konstruktiva samtal mellan parterna. I grunden finns det väldigt mycket gemensamt hos både oss på Almega och hos våra motparter på STD-företagens område i synen på arbetet och företagets roll. Det måste vi dra nytta av och utveckla.

******

I veckan har vi fått en ny bostadsminister. Jag hoppas att det är en tillfällig lösning. Jag har skrivit några rader om detta här.

******

I veckan har jag också tillsammans med våra juridiska experter träffat Konkurrensverket för att – återigen – diskutera frågan om mellanhänder i konsultsektorn. Vi presenterade både de principiella och praktiska invändningarna, som är många och starka. Det var ett gott samtalsklimat på mötet och min känsla är att Konkurrensverket tillsammans med Upphandlingsmyndigheten är medvetna om de konsekvenser som är följden av deras första ställningstagande.

Min största oro är att Konkurrensverkets ställningstagande i denna fråga kommer först när den nya LOU träder i kraft, alltså 2017. Risken är stor att det leder till att mellanhänderna etablerar sig och att de offentliga köparna vänjer sig. Ju längre tiden går desto svårare blir det att hitta en lösning som gagnar både upphandlare och bransch.

******

Vill du själv bidra till branschens arbete och utveckling? Missa i så fall inte möjligheten att delta i STD-företagens olika råd! Vi har nystartade råd för både offentlig upphandling, kommunikation och kompetensförsörjning. Dessutom fångar vi upp branschens ämneskunnande i ett arkitektråd, teknikkonsultråd och ett råd för industrikonsulter samt arbetsgruppen Young Professionals, som arbetar med att locka fler unga till branschen.  Alla råd är öppna för våra medlemmar, och just nu formas arbetet med prioriteringar, mötesformer och andra inspel.

Hör av dig till std@std.se om du vill vara delaktig.

Idag, fredag, deltar jag som observatör på ACEs årsmöte. ACE är den europeiska samarbetsorganisationen för arkitektorganisationer, både företag och individer. Jag ser fram emot både möten med kollegor och diskussioner om branschens utveckling.

Söndagen får bli en vilodag inför nästa vecka, som erbjuder än fler tillfällen till samtal, utveckling och lärande.

Trevlig helg.