bilar-tag-broar_mindre

Offentlig upphandling – lite onödigt mycket politik

·
Av Magnus Höij, 07 Jul 2016

Offentlig upphandling fortsätter att vara en mycket viktig politisk fråga för STD-företagen att bevaka. Tyvärr blir diskussionen snabbt spretig.

Bland de frågor som vi på STD-företagen bevakat lite extra under Almedalsveckan hör offentlig upphandling. Många av våra företag gör mycket och stora affärer med offentliga beställare, affärer som både företag och det offentliga måste sköta effektivt, rationellt, affärsmässigt och långsiktigt. Det rör sig om stora pengar, givetvis skattefinansierade. Därmed finns också en stor risk att politiken vill använda dessa medel till mer än bara att få ut maximal nytta i form av vägar, broar, järnväg, tunnlar med mera. En tydligt uttalad ambition från regeringen är att använda offentliga medel för att öka sysselsättningsgraden. Trafikverket fick förra året ett sådant uppdrag. STD-företagen hade då ett antal invändningar, både principiella och praktiska.

I år fick jag tillfället att på plats i Almedalen tydliggöra våra viktigaste invändningar. Så här gick mitt resonemang.

För det första: hållbarhet, mångfald och socialt ansvarstagande är otroligt viktigt för alla ingenjörs- och arkitektföretag. Vi vill göra allt vi kan för att få fler i arbete, att erbjuda jobb åt kompetens från andra kulturer och länder och vara en god kraft för hållbarhet både i näringsliv och samhälle. Här görs redan väldigt mycket. Men, och nu kommer mina invändningar, det finns flera problem med att använda just offentliga upphandlingar i syfte att få långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden. En viktig invändning är att det faktiskt knappt finns några arbetslösa ingenjörer eller arkitekter. Branschen skriker efter kompetens och har stora bekymmer med att leverera, just på grund av bristen på kompetens på marknaden.

En mer principiell invändning är att förslaget att koppla uppdrag till arbetsinsatsen från enskilda individer krockar med företagens vilja att utveckla arbetsmetoder för att få en ökad effektivitet. Många av uppdragen som våra företag utför skapas i samspel mellan många kompetenser, moderna processer, inte sällan kompetens från andra länder och olika IT-system. Det går inte att sätta ett likhetstecken mellan större jobb och fler individer i arbete. Det är framför allt ett steg i helt fel riktning.

En tredje invändning är att de nu lagda förslagen ökar risken för ytterligare ”politisering” av offentliga upphandlingar. Näringslivet vill ha långsiktiga spelregler för sin affärsmässighet. Ju mer politik vi trycker in i våra regelverk, desto mindre fokus blir det på kvalitet och affärsmässighet.

I min debatt i Almedalen på detta tema är det ingen som direkt motsäger mina invändningar. Tvärt om riktas omedelbart debatten mot mer brännande frågor som ”vinster i välfärden”. Det understryker ytterligare hur olyckligt det är när det offentliga kopplar sina upphandlingar till mål som krockar med näringslivets långsiktiga ambitioner.

I höst kommer debatten om nya LOU att fortsätta. Räkna med att vi från STD-företagen kommer att fortsätta arbeta intensivt  för att göra de offentliga upphandlingarna ännu bättre, inte mer politiserade.