digitalisering-industri

Respekten för kunskap och erfarenhet

· · ·
Av Magnus Höij, 25 Nov 2016

Samhällsdebatten rymmer en oroväckande trend, där respekten för kunskap minskar och allmänt tyckande blir lika relevant som rena fakta. Det är ett problem även för vår bransch.

I veckan besökte jag Konstakademin i Stockholm och fick lyssna på tre av landets stadsarkitekter. De kom från Karlskrona, Eskilstuna och Gävle och berättade om sin syn på både stadens utveckling och rollen som stadsarkitekt. En av frågorna under samtalet handlade om hur en arkitekt – och jag tänker att det även gäller ingenjörerna – kan få gehör för sitt kunnande och sin erfarenhet i en politiskt styrd organisation som en kommun.

Frågan är nästan filosofisk. Demokrati handlar om att makten ska utgå från folket. Politik sägs ibland vara ”det möjligas konst”. I ett sådant sammanhang arbetar många av våra medarbetare och företag med djup kunskap, erfarenhet och förståelse som sträcker sig över betydligt längre tid än en mandatperiod.

Inte sällan uppstår konflikter, mellan ett populärt krav ute kring köksborden, vad som är möjligt att genomföra som politiker och det som experterna menar är klokt ur ett långsiktigt perspektiv. Om folkets önskan kombinerat med det som är möjligt att genomföra krockar med ovedersägliga fakta: vem vinner? Tyvärr är svaret inte alls givet.

Den sortens konflikter har blivit värre, bland annat i takt med att samhället blivit allt mer komplext. Respekten för kunskap har urholkats allt mer. Det amerikanska presidentvalet innehöll förskräckande perspektiv på hur politiker – i synnerhet den nu valde presidenten – hanterade rena faktauppgifter. Allt från saker han själv sagt och senare förnekade till att väldokumenterade fakta om klimatförändringarna relativiseras.

”Men låt oss hjälpas åt att i vardagen motarbeta okunniga och fördomsfulla påståenden, även om det inte gäller just ingenjörs- eller arkitektvärlden.”

Det amerikanska presidentvalet har kanske varit extremt, men just faktarelativiseringen möter vi även hos oss. Och för våra företag som arbetar med arkitekt- och ingenjörskunnande, där leveransen handlar om just kunnande och fakta, är detta dåliga nyheter.

Respekten för kunskap och erfarenhet är helt enkelt inte hög nog i samhällsdebatten.

Jag föreslår verkligen inte att politiken borde hanteras bara av experter. En teknokrati vore ett nederlag för demokratins fundament. Men både politikers och självklart även medborgarnas beslutsunderlag måste grundas på uppgifter som är sanna och relevanta. Tyvärr är det inte självklart så idag.

Jag tror att vi själva har en uppgift i att paketera vårt kunnande på ett sätt som gör det svåra begripligt och tydligt. Vi behöver kunna förenkla, utan att tappa bort det viktiga. Gör vi det bra så underlättar vi även demokratin.

Svårt? Absolut. Men vi får inte ge upp i denna extremt pedagogiska uppgift.

De stadsarkitekter jag mötte i veckan hade kommit långt i sina pedagogiska strävanden, såvitt jag kunde bedöma det. Men oron för att deras kunnande inte skulle tas på allvar hängde i luften under samtalet.

Jag hoppas givetvis att intresset är betydligt högre för det kunnande som våra företag (och landets stadsarkitekter) levererar dagligen. I de flesta fall är det också så. Men låt oss hjälpas åt att i vardagen motarbeta okunniga och fördomsfulla påståenden, även om det inte gäller just ingenjörs- eller arkitektvärlden. Ytterst hjälper det även oss att sälja vår kunskap, som vi vet att världen behöver.

Missa inte STD-företagens seminarium den 1 december om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av kompetensen hos nyanlända. Läs mer här

I helgen är det 1 advent, och jag tar åter fram trumpeten för att spela några väl valda psalmer. Plus att julgardinerna nog ska upp i köket: ett säkert sätt att skapa julstämning. Detta är mer eller mindre ett faktum.

Trevlig helg!