shutterstock_296005727liten

Avtal för framtiden

· · · ·
Av Magnus Höij, 10 Mar 2017

De kommande veckorna kommer att präglas mycket av årets avtalsrörelse. Jag tror vi behöver kika runt hörnet för att hitta bra lösningar i år.

Som ni säkert vet har Almega enats med Unionen och Sveriges Ingenjörer om en flexpensionslösning för tjänstesektorn. Det blev ett bra intro till vårens ”ordinarie” avtalsrörelse, där vi ska utveckla våra vanliga kollektivavtal. Inte minst känns det mycket bra att vi nu har ett bra samtalsklimat med våra viktiga motparter. Utan detta blir alla förhandlingar sämre.

Arbetet och förhandlingarna har knappt börjat, och jag vågar inte spekulera i hur det går.  Men det kommer att bli väldigt viktigt att blicka framåt och ta hänsyn till marknadens förändring för att få till kloka och attraktiva avtal.

”Våra kollektivavtal måste stå i samklang med och ta hänsyn till den utveckling som företagen har framför sig.”

Trots att det går bra just nu för många av våra företag står vi inför stora förändringar. Konsolidering och internationalisering av marknaden kommer att påverka företagens vardag och givetvis även våra medarbetare stort. Vi vet att många utländska företag tittar på den svenska marknaden, precis som många svenska företag söker sig ut på andra marknader. Det här bidrar till en allt hårdare konkurrenssituation där det gäller att våra företag ges förutsättningar att vara attraktiva och hela tiden ligga i framkant i den globala utvecklingen.

Dessutom kommer digitaliseringen att bidra ytterligare till förändringstrycket. Det gäller både i vad och hur vi levererar våra tjänster, men även i hur vi jobbar på arbetsplatsen.

Våra kollektivavtal måste stå i samklang med och ta hänsyn till den utveckling som företagen har framför sig.

Mycket talar för att vi står inför stora utmaningar. Dagens ljusa marknadsförutsättningar kan snabbt ersättas av betydligt tuffare tider.

Det är avgörande att vi inte bygger in oss i stelbenta lösningar som bygger på felaktiga premisser.

*

I helgen blir det ytterligare skidåkning, denna gång med gamla studiekamrater från Linköpings Tekniska Högskola. Vi har sammanstrålat i de schweiziska bergen för att både åka skidor, prata gamla minnen och kanske diskutera omvärlden. Några ord om den schweiziska infrastrukturen kanske också utväxlas.

Trevlig helg!