Anders Persson — 79 inlägg

Näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen. Arbetar för förnyelse i näringslivet och utvecklingen av det moderna samhället.

Samverkan kring en fungerande bostadsmarknad

Av Anders Persson, 13 Jan 2016
Bostäder · Bostadsbrist · Byggbranschen · Debatt · Politik

En fungerande bostadsmarknad är och förblir en het politisk fråga. Trots att marknadspriserna på bostäder i många regioner har skjutit i höjden så har byggandet inte följt efter i den takt som krävs. Efterfrågan på bostäder är större än någonsin, samtidigt är betalningsförmågan hos en stor del av dem som saknar bostad idag inte i paritet med kostnaden för att bygga en bostad.

Forskningsinstitut och konsultsektor i samverkan för stärkt konkurrenskraft

Av Anders Persson, 10 Dec 2015
Forskning · innovation · Politik

Igår deltog jag på ett seminarium om forskningsinstitutens roll och utveckling för att möta näringslivets utmaningar. Seminariet arrangerades av socialdemokraterna i riksdagen och inleddes mycket insiktsfullt av forskningsminister Helene Hellemark Knutsson. Ministern betonade vikten av förnyelse och satsning på att stärka vår förmåga att få större utväxling på våra investeringar i forskning och att nyvunnen kunskap måste leda till större nyttiggörande och affärer i näringslivet och samhället.

Regeringen måste börja på hemmaplan

Av Anders Persson, 02 Dec 2015
Debatt · innovation · Politik · Samhällsutveckling · Tjänsteinnovation

Dagens Industri publicerar idag en debattartikel av statsminister Stefan Löfven. I artikeln lyfter statsministern fram fem åtgärder för att gå näringslivet till mötes. Det är bra att regeringen synliggör små och medelstora företags behov och framförallt att man tar fasta på tjänstebranschernas snabba och expansiva utveckling. Skälet till att Sverige tappar i konkurrenskraft är att vi inte har haft förmågan att utnyttja den innovationskraft och den styrka som finns hos dessa företag. Det finns en enorm drivkraft hos medarbetare och entreprenörer i dessa företag, denna drivkraft måste vi ta tillvara på.

Utan en värdeskapande tjänst tappar en produkt sitt värde

Av Anders Persson, 12 Nov 2015
Politik · Samhällsomvandling · Samhällsutveckling · Seminarium · Tjänsteinnovation

Vid vårt frukostseminarium där Olof Persson, regeringens rådgivare i dess strategi för nyindustrialisering, deltog kom frågan upp om det var tjänsten eller produkten som var det centrala för att få mer fart på industrins tillväxt. Olof Persson menade att dessa två inte står i konflikt med varandra, men betonade ändå att produkten står i centrum.

Bra skatteinitiativ av Folkpartiet

Av Anders Persson, 09 Nov 2015
Politik · Politiker · Samhällsutveckling · Skatter

Svenska Teknik&Designföretagen stämmer in i flera av de förslag på ett reformerat skattesystem som idag lanseras av Folkpartiet på DN Debatt. STD-företagen driver bland annat frågorna om en översyn av skattesystemet och att skatten på arbete behöver sänkas.

Äntligen är funktionsupphandling åter i fokus

Av Anders Persson, 22 Okt 2015
LOU · Offentlig upphandling · Tjänsteinnovation · Upphandling

Upphandling är som redan betonats upprepade gånger en viktig del av att bidra till ett utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv. Inte bara när det gäller den nationella efterfrågan och att lösa en viss upphandlares behov, utan för att också driva frågan om innovation, konkurrenskraft och förnyelse.

Vad är sanningen bakom teknikkonsultbranschens attraktion och framgång?

Av Anders Persson, 09 Sep 2015
Ingenjör · Samhällsomvandling · Samhällsutveckling · Teknikkonsult

Vi har sett en mycket positiv utveckling inom teknikkonsultbranschen de senaste decennierna. Teknikkonsultbranschen attraherar medarbetare, ingenjörer, entreprenörer och nytänkare på ett sätt som är svårt att hitta jämförelse till i andra branscher. På olika rankinglistor över populära arbetsplatser placerar sig konsultföretagen i toppositioner i konkurrens med betydligt större globala koncerner, kända varumärken och nya hypade branscher.

Det behövs mer forskning om kunskapsintensiva företag

Av Anders Persson, 07 Sep 2015
Forskning · Samhällsutveckling

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – presenterade i förra veckan sin rapport om svensk forskning kring ”Swedish research on working organisation – evaluation report”. När det gäller omfattningen av forskning så står sig Sverige och alla nordiska länder väl. Det man konstaterar är att man trots detta inte i tillräcklig grad har lyckats styra om forskningen i förhållande till den strukturomvandling som skett.

Ett välkommet förslag om digitaliseringen av industrin

Av Anders Persson, 03 Sep 2015
Politik · Politiker · Samhällsutveckling · Tjänsteinnovation

Idag släppte Näringsdepartementet och näringsminister Mikael Damberg nyheten att man avsätter 22 miljoner kronor till Vinnova för att utreda och skapa en färdplan för att stärka digitaliseringen och automatiseringen av svensk industri. Ett uppdrag från regeringen som vi välkomnar.

Viktigt med satsning på energieffektiva bostäder

Av Anders Persson, 26 Aug 2015
Bostäder · Byggbranschen · Klimatmål · Politik

Igår lanserade regeringen i överenskommelse med Vänsterpartiet en ökad satsning på renoveringar och energieffektivisering i framför allt miljonprogrammen. Enligt överenskommelsen avsätter regeringen en miljard årligen till rusta upp och energieffektivisera framför allt miljonprogrammens bostäder.

Sida 3 av 812345...Sista