Anders Persson — 79 inlägg

Näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen. Arbetar för förnyelse i näringslivet och utvecklingen av det moderna samhället.

Ministerseminarium – snabbsummering

Av Anders Persson, 06 Feb 2015
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · Infrastruktur · Marknad · Politik · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling · std-företagen

Idag arrangerade vi seminariet ”Smart planering, smart ledarskap och smart policy – för framtida smarta och hållbara städer”. Äntligen, höll jag på att säga. Det har varit mycket men roligt jobb med att få alla bitar på plats.

”Cash is king”

Av Anders Persson, 05 Dec 2014
Betaltider · Marknad

Det är sedan många år känt att långa betalningstider mellan företag är negativt för näringslivets utveckling. Uttryck som ”cash is king” har en reell bakgrund som innebär att den som kan betala och göra rätt för sig är den som får köpa. En verklighet som i praktiken ser lite annorlunda ut idag.

Forskningen grunden till allt gott!

Av Anders Persson, 03 Dec 2014
Forskning · kompetens · Politik · Utbildning

I en debattartikel i Upsala Nya Tidning berättar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att regeringen vill fortsätta att utöka de satsningar som görs för att stärka högre utbildning och forskning. Det är ett besked från ministern för högre utbildning och forskning som vi tar emot med glädje.

Exporten av tjänster störst

Av Anders Persson, 29 Sep 2014
Debatt · innovation · kompetens · Marknad · Politik · Tjänsteinnovation

I DN 26 september skriver Johan Schück i en krönika om Stefan Löfvens utmaningar kopplat till den så kallade nyindustrialiseringen. Bilden är dock inte så enkel och kanske ligger förlegade synsätt på svensk export i botten. 

Dagen efter valdagen

Av Anders Persson, 10 Sep 2014
Arkitekt · Debatt · Infrastruktur · Politik · Politiker · Teknikkonsult

På söndag är det val. Den regering som bildas efter valet kommer att påverka verksamheten hos våra medlemsföretag. Men de viktigaste besluten kommer även fortsättningsvis att fattas i bolagen.

Utan kunskap stannar Sverige!

Av Anders Persson, 02 Jul 2014
Almedalen · Forskning · Politik · Samhällsutveckling

Seminariedeltagare fr v: Börje Vestlund, riksdagsledamot, Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), Daniel Forslund, chefsstrateg Vinnova, Anders Persson, STD-företagen, Markus Granlund, vd Semcon och moderator Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi. På temat smartare forskning inledde vi onsdagsmorgonen med ett frukostseminarium om hur kunskapsintensiva tjänsteföretag bättre kan involveras och bidra till den näringslivsnära forskningen. Det är väl känt att […]

Hur viktig är industrin för Sverige?

Av Anders Persson, 15 Apr 2014
Annie Lööf · Forskning · innovation · Marknad · Samhällsutveckling · Tjänsteinnovation

Idag är det interpellationsdebatt i riksdagen. En av frågorna som ställs handlar om industrins andel av BNP och europeisk industriell renässans. EU-kommissionen har tagit fram ett dokument som pekar ut ett mål som innebär att industrins andel av BNP ska växa till 20 procent. I en interpellation till Annie Lööf frågar Börje Vestlund (S) varför […]

Reflektioner från mötet på Rosenbad kring betalningstider

Av Anders Persson, 03 Apr 2014
Betaltider · Marknad · Politik

På initiativ av ICC så hade vi i fredags (28/3) ett uppstartsmöte kring självreglering av betalningstider. Ett möte som först började med lite olika inspel om att några aktörer förmedlade att de ansåg att långa betalningstider kan vara bra för vissa företag. En synpunkt som i princip går stick i stäv med EU-direktivets syfte.

Betaltider – självreglering eller tvingande lagstiftning?

Av Anders Persson, 27 Mar 2014
Betaltider · Marknad

En rad branschföreträdare samlas imorgon på initiativ av Sweden ICC för att i dialog utreda förutsättningarna för att komma till rätta med långa betalningstider i näringslivet. STD-företagen ställer sig mycket positiv till denna dialog. Dialogen ligger helt vid sidan om den redan pågående lagstiftningsprocessen som hantaras av justitiedepartementet i sak och av riksdagsbeslut i demokratisk ordning.

Från hierarkier till nätverk och värdeskapande värdekedjor

Av Anders Persson, 24 Mar 2014
innovation · Marknad · Tjänsteföretag · Tjänsteinnovation · Tjänstesektorn

Samspelet inom näringslivet befinner sig alltid i förändring. Tidigare roller ifrågasätts och utmanas. Tjänsteföretag dominerar idag arbetsmarknaden och har expanderat kraftigt de senaste åren emedan tillverkade företag omvandlas till att innehålla allt fler produktnära tjänster och kringtjänster.

Sida 5 av 8Första...34567...Sista