Anders Persson — 83 inlägg

Näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen. Arbetar för förnyelse i näringslivet och utvecklingen av det moderna samhället.

Innovationsbollen är i rullning

Av Anders Persson, 26 Nov 2012
Annie Lööf · innovation · Innovationsstrategi · Utvecklingsingenjör

Näringsministern har tagit initiativ och bollen är i rullning. Det är dags att visa att vi är lagspelare som kan ta för oss på plan och se till att Sverige fortsätter att vara vinnare i Innovationskampen.

Startskott för Innovationsupphandling

Av Anders Persson, 19 Nov 2012
energimyndigheten · innovation · Innovationsupphandling · Offentlig upphandling · Trafikverket · Upphandling · Vinnova

Innovationsupphandling skapar ökad efterfrågan på teknisk utvecklingskompetens och här kan de tekniska konsultföretagen spela en avgörande roll.

Rapport: Ledningsutmaningar i teknikkonsultföretag

Av Anders Persson, 05 Nov 2012
Forskning · kompetens · Rapport · Teknikkonsult

Trots att många av våra mest välrenommerade teknikkonsultföretag har över 50 eller kanske 100 år på nacken, saknas studier och forskning kring hur dessa företag leds och organiseras. Ett av de arbeten som dock gjorts finns redovisat i rapporten ”Ledningsutmaningar i konsultföretag”, framtagen av Maria Hammarström på KTH.

Innovationsstrategin har landat!

Av Anders Persson, 12 Okt 2012
Almega · Annie Lööf · Debatt · innovation · Innovationsstrategi · Teknikkonsult · Tjänsteinnovation

Igår släpptes regeringens efterlängtade innovationsstrategi som mycket väl beskriver de förutsättningar vi har för värdeskapande i Sverige. Nästan två tredjedelar, 65 procent, av BNP i privat sektor genere­ras i tjänstenäringarna. 20 procent skapas i tillverk­ningsindustrin. Byggindustrin inklusive el, värme och avfall står tillsammans för 12 procent. Jordbruk, skog och fiske samt mineralutvinning bidrar med 3 […]

Max 30 dagars betalningstid en självklarhet!

Av Anders Persson, 11 Okt 2012
Betaltider · Debatt · Politiker · Remiss · Samhällsbyggare

Sluta låna pengar av dina leverantörer, det drabbar bara dig själv i slutändan och hämmar svensk konkurrenskraft!

Teknikforskningen och tjänsteföretagen

Av Anders Persson, 01 Okt 2012
Forskning · hållbart samhälle · Ingenjör · innovation · Teknikkonsult · Utveckling

Den tvärdisciplinära forskningen leder till nya produkter, tjänster, arbetstillfällen, exportinkomster och skatteintäkter. En moderniserad syn och ökad samverkan stärker svensk konkurrens- och innovationskraft.

Fantastiska teknikkonsulter, sträck på er!

Av Anders Persson, 15 Aug 2012
hållbart samhälle · Ingenjör · Samhällsutveckling · std-företagen · Teknikkonsult

Jag har under de senaste 15 åren jobbat i och med teknikkonsultföretag. Konsultföretag vars medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens, som löser samhällsutmaningar och tekniska problem. Man skulle faktiskt kunna säga att utan denna kompetens skulle vårt samhälle inte utvecklas överhuvudtaget. Ändå är det slående hur försynta teknikkonsulterna är när de presenterar sig själva […]

Sveriges innovationskraft – var finns den?

Av Anders Persson, 04 Jul 2012
Almedalen · hållbart samhälle · innovation · Politiker · Upphandling

Svensk innovationskraft var temat för Svenska Teknik&Designföretagens inledande frukostseminarium i Almedalen. Ett hett och viktigt ämne i en värld där den internationella konkurrensen allt mer avgörs av tillgång till rätt kompetens. Vad krävs för att skapa ett positivt innovationsklimat och en positiv kompetensutvecklingsspiral i Sverige? Tiden då industrisamhället var motorn i svensk ekonomi har gett […]

När den europeiska teknikkonsultbranschen träffades

Av Anders Persson, 07 Jun 2012
EFCA · Hållbart · Teknikkonsult

För att få en positiv kompetensspiral krävs ökat fokus på livscykelkostnader, energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Det var alla deltagare överens om. Konsultföretagen har lösningarna men efterfrågan måste stimuleras. Detta är extra viktigt i de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

Mot en svensk ledarposition inom forskning och utveckling

Av Anders Persson, 15 Maj 2012
Annie Lööf · Ingenjör · innovation · kompetens · Samhällsutveckling

Sveriges internationella konkurrenskraft måste stärkas. Industriproduktionen dras ner och utvecklingen flyttar utomlands, samtidigt som efterfrågan på kompetenta medarbetare stegrar. Därtill står stora klimatutmaningar mellan oss och en hållbar samhällsutveckling. Tiden är förbi då fabriken byggdes på en uppfinning, som genererade jobb och inflyttning till nya samhällen. Nu när tre fjärdedelar arbetar inom tjänstenäringen är dragkraften […]

Sida 8 av 9Första...56789