David Cramér — 8 inlägg

Branschöversikten 2016

Av David Cramér, 12 Dec 2016
Marknad · Rapport

Idag publiceras årets Branschöversikt, som skickas ut till alla medlemsföretag i veckan.

brov2016

Så når vi framtidens teknikkonsulter

Av David Cramér, 14 Feb 2014
Ingenjör · kompetens · Teknikkonsult · Utbildning · Yngrerådet

Branschens är osynlig för unga och kunskapen om branschen bland studenter på de tekniska högskolorna är närmast obefintlig. En ny strategi ska ändra på det.

Teknikkonsultbranschen signalerar långsam vändning

Av David Cramér, 05 Nov 2013
Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport

Nya Investeringssignalen är ute nu. Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar även i den här medlemsundersökningen om en vändning.

Branschkommunikén 2013: Branschen fortsätter att växa

Av David Cramér, 27 Aug 2013
Branschkommunikén · Rapport · Samhällsbyggnadssektorn

Tillväxten i branschen fortsätter. Mellan 2011 och 2012 växte den med ca 5 % i omsättning och 6 % i antalet sysselsatta. Samtidigt visar en ny genomgång av hela branschen att den är något större än tidigare uppskattningar. Tillväxten avser reell tillväxt, bland de företag som nu anses tillhöra branschen. Den sammanlagda omsättningen för branschens 10 600 företag var 60 mdr kr och antalet sysselsatta var 50 500 personer. Vinstmarginalen för hela branschen var 11,3 % och rörelsemarginalen 8,5 %.

Fortsatt avmattning för bygg och industri

Av David Cramér, 13 Mar 2013
Investeringssignalen · Marknad · Rapport · Statistik

Trots att vissa prognosmakare nu hävdar att vinden vänt och konjunkturen blir bättre finns det inga belägg för detta. Varken vad gäller arkitekt- och teknikkonsultbranschen eller tjänstesektorn som helhet. STD-företagen och Almega har släppt varsin rapport i dagarna, där kontentan är att avmattningen fortsätter. En konjunkturvändning kan kanske komma senare i höst. Nedan sammanfattas Investeringssignalens slutsatser.

Branschöversikten 2012 – ute nu

Av David Cramér, 18 Dec 2012
Branschöversikten · Film · Monica von Schmalensee · Rapport · White

Nu är nya Branschöversikten 2012 här. Se introduktionen till årets rapport, läget i branschen och vilka företag som sticker ut i topplistorna. Möt också White arkitekters vd Monica von Schmalensee som berättar om strategier och framtidsplaner för White.

Investeringssignalen: Branschen bromsar in

Av David Cramér, 07 Nov 2012
Arkitekt · Industrikonsult · Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Nu är den senaste utgåvan av Investeringssignalen här. STD-företagens medlemsföretag har återigen sagt sitt om marknadsläget. Och denna gång signalerar de avmattning. Från att de olika delbranscherna visat upp en spretig bild i tidigare undersökningar är de nu eniga. De signalerar sämre tider. Orderingången har redan försämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen ökar. Rekryteringsbehovet minskar. En […]

Ned och sen upp för arkitekter och teknikkonsulter

Av David Cramér, 02 Apr 2012
Ingenjör · Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad

En inbromsande byggsektor väntas få fart igen nästa år, infrastrukturinvesteringarna håller i sig och en stabilisering av skuldkrisen i Europa kan bidra till att exportorderefterfrågan ökar nästa år. Så, signalerna är både negativa och positiva på samma gång.