Gästbloggare — 30 inlägg

Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

Av Gästbloggare, 14 Apr 2016
hållbart samhälle · Infrastruktur · Klimatmål · Rapport

Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem krävs en gemensam vision för järnvägen. Vid ett seminarium den 4 april presenterades rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter där målet är att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050.

Internationaliseringen tydligaste trenden på transportmässor

Av Gästbloggare, 08 Okt 2015
Bostäder · Infrastruktur · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Vartannat år arrangeras Nordens viktigaste transportmässor i Jönköping. Huvuddelen är Nordic Rail som har arrangerats sedan 1995 och som 2007 kombinerades med Future Transport. I år har dessutom Nordic Road tillkommit. Mässorna har i stort sett samma upplägg och har fokus på framtidens transporter och intermodala lösningar.

Young Professionals RiNord 2015 – Stockholm

Av Gästbloggare, 23 Jun 2015

Bygga broar mellan de nordiska länderna stod på agendan för Young Professionals RiNord konferensen. Genom att dela med sig av erfarenheter skapar det inspiration och möjligheter till framtida samarbete.

 

Gästblogg: Ekonomin är den vassaste kniven i hållbarhetslådan

Av Gästbloggare, 11 Feb 2015
Arkitekt · Arkitektur · Bostäder · hållbart samhälle · Offentlig upphandling · Politik · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling · Seminarium · Upphandling

Efter fredagens seminarium med två av våra ministrar blev det återigen tydligt att de tre begreppen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet behöver förnyas. De kan inte ställas bredvid varandra som tre olika mål, när de i själva verket är ETT mål, en (unik och oersättlig) förutsättning och ett (av oss konstruerat, förändringsbart) medel.

Gästblogg inför fredagens seminarium: Smarta och hållbara städer kräver samordning och nya affärsmodeller

Av Gästbloggare, 02 Feb 2015
Bostäder · hållbart samhälle · Politik · Politiker · Samhällsbyggare · Samhällsutveckling · Seminarium

Möjligheterna att skapa hållbara städer har aldrig varit större än nu. Vi har både kunskap och teknik som ger oss unika möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. Dessutom finns det en insikt att sambanden mellan orsak och verkan inte är enkelriktade – ekonomisk tillväxt bidrar till ökad välfärd, samtidigt är en ökad social hållbarhet en förutsättning för ökad ekonomisk tillväxt.

Reflektioner från en debutant

Av Gästbloggare, 04 Jul 2014
Almedalen · Forskning · Politik · Samhällsbyggnadssektorn · Seminarium · Teknikkonsult

I år besökte jag för första gången politikerveckan i Almedalen. Nu är jag hemma igen och reflekterar lite över dagarna i Visby. Almedalsveckan är en omtumlande, fascinerande och fantastisk upplevelse samtidigt. Det är en oerhörd koncentration av beslutsfattare och företrädare från olika företag och organisationer. Det är ganska lätt att inleda samtal med de människor […]

Spännande utmaningar för branschen

Av Gästbloggare, 19 Maj 2014
std-företagen

För några dagar sedan valdes jag till ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen. Jag är hedrad och tacksam för det förtroende som jag fått av medlemsföretagen. Självklart så känner jag också ett stort ansvar att förvalta det förtroende som jag fått att leda styrelsearbetet de kommande två åren. Vi står inför ett antal utmaningar. På kort sikt […]

Rapport från Exporeal-mässan

Av Gästbloggare, 21 Okt 2013
Arkitektur · Exporeal · hållbart samhälle · innovation · Samhällsbyggare

Två intryck biter sig fast: Att stadsregionerna planerar för fortsatt urbanisering med sikte bortåt 2050 samt att hållbarhetsfrågorna lyser med sin frånvaro. För samman de tu – hållbarhet och urbanisering – så får vi ett av Sveriges internationella styrkeområden, hållbar stadsplanering.

Internationella framgångar för svensk arkitektur

Av Gästbloggare, 08 Okt 2013
Arkitektur · Internationellt

Från min utsiktsplats på Tengbom konstaterar jag att de svenska arkitekturföretagen skördar allt fler och större framgångar på den internationella arenan. Arkitekter ”här hemma” som kammar hem uppdrag och utmärkelser ”där borta” handlar inte längre om några få undantag. Det är tvärtom idag en stadig och inte minst logisk utveckling för branschen som helhet.

Svensk hållbarhet på konsulternas världskonferens

Av Gästbloggare, 25 Sep 2013
FIDIC · hållbart samhälle · Teknikkonsult

Förra veckans konferens i Barcelona arrangerades av FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Under temat “Quality of Life – Our Responsibility” belystes teknikkonsultföretagens centrala roll och ansvar att utveckla framtidens hållbara lösningar. 1200 delegater från hela världens ingenjörsorganisationer deltog i ett fullspäckat schema med parallella sessioner och möten under fyra dagar. Rapporten ”Rethink cities” och svensk kompetens inom hållbarhet fick stor och välförtjänt uppmärksamhet.

Sida 1 av 3123