Magnus Höij — 155 inlägg

VD för Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega.

Fredagsblogg: Framtidens industri och forskningens utmaningar

Av Magnus Höij, 08 Nov 2015
Fredagsblogg

Fredagen började riktigt bra, med ett seminarium hos oss på STD-företagen, där Olof Persson gav sin syn på rollen som rådgivare till regeringen i industrifrågor. Olof Persson har ju ett förflutet som vd för Volvo AB och besitter givetvis en enorm kunskap om hur det moderna näringslivet fungerar. Han gav oss en inblick i både uppdraget som rådgivare och i hur han ser på näringslivet i stort.

Fredagsblogg: Europeiskt samarbete och forskningsinspel

Av Magnus Höij, 30 Okt 2015
Fredagsblogg

Förra veckan medverkade jag i ett av de internationella sammanhang där STD-företagen är representerade. Denna gång möttes de europeiska branschorganisationerna i EFCA på Sardinien i Italien. Samarbetet har minst två stora värden för oss. Dels ger det en god möjlighet att lära av andra och utbyta erfarenheter. Dels har EFCA en fot inne i Bryssels många korridorer och försöker bidra till bättre förutsättningar för konsultbranschen där EU sätter ramarna. Och sådana ramar saknas det verkligen inte.

Fredagsblogg: Upphandlingar och betalningstider

Av Magnus Höij, 23 Okt 2015
Fredagsblogg

Det kom inte som en blixt från klar himmel när regeringen under Almedalsveckan gav Trafikverket i uppdrag att använda sina upphandlingar för att främja andra, politiska mål. Vi visste sedan innan att sysselsättningsfrågan är otroligt viktig för regeringen och vi visste att vi hade en ny minister med ansvar för upphandlingsfrågorna som var både påläst och målmedveten. När regeringen gav Trafikverket i uppgift att bidra till att få fler i arbete genom Trafikverkets upphandlingar var det redan skrivet i korten.

Fredagsblogg: Arkitekturutredning och standarder

Av Magnus Höij, 16 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan presenterade regeringens utredare Christer Larsson sin utredning Gestaltad Livsmiljö. Utredningens 277 sidor rymmer en hel del kloka förslag, som jag redan kommenterat i ett pressmeddelande.

Fredagsblogg: Använd standarder rätt

Av Magnus Höij, 15 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan aktualiserades en fråga som STD-företagen redan för tre år sedan uppmärksammade: tillgången till standarder i byggvärlden. Bakgrunden är enkel: om vi vill att standarder ska vara en viktig del av byggprocessen borde de också vara lätta att hitta och använda.

 

Fredagsblogg: Nordic Rail och Svensk Form

Av Magnus Höij, 09 Okt 2015
Fredagsblogg

Det går inte att ta miste på att tempot i branschen är högt just nu. Många med intresse för samhällsbyggnad har varit i Jönköping på Nordic Rail. Numera är detta inte en mötesplats enbart för järnvägsbranschen utan vägsidan har också tagit sig dit. Eskil Sellgren, tidigare WSP och nu engagerad i vår expertgrupp för anläggningsfrågor, har varit på plats i Jönköping. Läs hans utförliga rapport på Teknik&Designbloggen.

Fredagsblogg: Säkerhet och verksamhetsplanering

Av Magnus Höij, 02 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan har arbetsmiljöfrågorna stått i fokus för egen del. Jag deltog för andra året på den ”stand down” som vi arrangerar vi tillsammans med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier.

Fokus på arbetsmiljö och olycksrisker

Av Magnus Höij, 30 Sep 2015
Arkitekt · Byggbranschen · Samhällsbyggare · Stand down · Teknikkonsult

Idag deltar jag i den årliga manifestation som vi på STD-företagen tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Trafikverket initierat. Målet är att belysa vikten av god arbetsmiljö och i synnerhet det systematiska arbetet för att minska arbetsplatsolyckor.

Fredagsblogg: Budget och Luleå

Av Magnus Höij, 25 Sep 2015
Fredagsblogg

I veckan presenterade regeringen sitt budgetförslag. Lika givet som bekymrande var det att läsa om den höjda skatten på arbete. Det är bekymrande på många plan att arbete beskattas allt hårdare, när vi istället borde stimulera arbete och uppmuntra fler att jobba.

Fredagsblogg: Infrastruktur och bostadsbyggande

Av Magnus Höij, 18 Sep 2015
Fredagsblogg

Tempot går det inte att klaga på just nu. Veckan har bjudit på både FIDIC-konferens i Dubai, viktiga möten med Trafikverket, Business Arena och dessutom en hel del arbete med vår egen verksamhet nästa år.

Sida 13 av 16Första...1112131415...Sista