Magnus Höij — 147 inlägg

VD för Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega.

Synlighet i hela landet

Av Magnus Höij, 17 Feb 2015
std-företagen

STD-företagen finns både som organisation och i form av medlemföretag runt om i hela Sverige. Det är såklart självklart: arbetsuppgifterna finns i hela landet. Men även vår branschsamverkan behöver synliggöras på fler ställen än i bara Stockholm.

Som man frågar får man svar

Av Magnus Höij, 10 Feb 2015
Arkitekt · Arkitektur · Bostäder · Debatt · hållbart samhälle · Infrastruktur · innovation · Offentlig upphandling · Politik · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling · Seminarium

Varför är debatten om det moderna samhällsbygget så tekniskt? Borde vi inte efterfråga både mer innovation och mer humanism när städer och samhällen ska byggas? Problemet belystes i fredags, då STD-företagen bjöd in till samtal med två ministrar och ledande branschföreträdare.

Dialog en förutsättning för den nya staden

Av Magnus Höij, 04 Feb 2015
Arkitekt · Arkitektur · Bostäder · Politik · Politiker · Samhällsbyggare · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling · Seminarium · Teknikkonsult

Under våren arrangerar vi på STD-företagen tillsammans med Sveriges Arkitekter ett antal seminarier för att belysa behovet av innovation och utveckling inom de tidiga faserna i samhällsbyggnadsarbetet. Hur kan arkitekturen fortsätta att utvecklas, när kraven på många sätt ändras. Behovet av ett ökat bostadbyggande är ju skriande, men också behovet av att tänka hållbart, långsiktigt, inkluderande och globalt.

Stora visioner när framtidens arkitektur diskuterades

Av Magnus Höij, 29 Jan 2015
Arkitekt · Arkitektur · Forskning · Offentlig upphandling · Politik · Seminarium · Upphandling

Redan innan regeringens utredare, Malmö stads stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, klev upp och berättade om sitt uppdrag hos oss på STD-företagen igår, så var förväntningarna stora på vad han ska komma fram till när han är färdig i höst. När han klev ner var dessa förväntningar knappast lägre. Arkitekturpolitiken handlar om att skaffa sig ett verktyg […]

Laddstationer hos Alliansen

Av Magnus Höij, 10 Nov 2014
Bostäder · Infrastruktur · Politik · Politiker · Samhällsutveckling

Idag presenterar Alliansen sin budgetmotion. I sak känns politiken igen från tiden före valet.

Med människan – och säkerheten – i fokus

Av Magnus Höij, 07 Okt 2014

Säkerhetsfrågorna fick lite extra uppmärksamhet idag, när arbetet för en stund avstannade på ett antal byggarbetsplatser runt om i landet.

Hoppfullt i regeringsförklaringen – men mycket återstår

Av Magnus Höij, 03 Okt 2014
Bostäder · Infrastruktur · Politik · Samhällsbyggnadssektorn

Nästan tre veckor efter valet så har den nu presenterats: regeringsförklaringen.

Sida 15 av 15Första...1112131415