Pernilla Samuelsson — 9 inlägg

Lyckad Upphandlingsdag

Av Pernilla Samuelsson, 15 Apr 2015
LOU · Offentlig upphandling · Seminarium · Upphandling

Igår gick Almegas Upphandlingsdag av stapeln. Uppslutningen var mycket bra. Cirka 260 personer från Almegas medlemsföretag var på plats och deltog med stort engagemang. Roligt att så många i publiken ställde frågor till de duktiga talarna. Jag hoppas att våra gäster fick med sig mycket matnyttig information och nya kontakter.

Positiv stämning på AB 04-konferensen

Av Pernilla Samuelsson, 13 Feb 2015
Byggbranschen · std-företagen · Teknikkonsult

I förra veckan ägde konferensen ”Tio år med AB 04” rum på Nalen i Stockholm. Innehållet i konferensen förbereddes av en styrgrupp där både representanter från arrangör och programpartners ingick.

Upphandlingspolitikens inriktning framöver

Av Pernilla Samuelsson, 24 Okt 2014
innovation · Offentlig upphandling · Politik · Upphandling

Igår kom budgetpropositionen för 2015. Det statliga upphandlingsstödet förläggs nu till en fristående myndighet efter en kort sejour hos Konkurrensverket. Det var väntat. Budgetpropositionen aviserar också att regeringen avser att återkomma med en strategi som är mer omfattande än den färdplan för offentlig upphandling som antogs av den förra regeringen. Centrala perspektiv i strategin ska vara utveckling av offentlig verksamhet, ekologiska och sociala hänsyn samt innovationer.

Mer insyn i direktupphandlingar

Av Pernilla Samuelsson, 11 Feb 2014
LOU · Politik · Upphandling

Regeringen har föreslagit en höjning av direktupphandlingsgränsen till ca 600 000, något som STD-företagen står bakom.

Upphandling av konst?

Av Pernilla Samuelsson, 03 Maj 2013
LOU · Upphandling · Upplands Väsby · Zaha Hadid

Tyvärr pekar mycket på att det här är en otillåten direktupphandling och att den som sådan kan bli en dyr historia för Upplands Väsby kommun och dess skattebetalare.

Äntligen kvalitetsfokus i upphandlingen

Av Pernilla Samuelsson, 05 Mar 2013
Offentlig upphandling · Upphandling · Upphandlingsutredningen

Idag presenterade Upphandlingsutredningen sina förslag till åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen. Förslagen är många och genomtänkta. Det finns mycket som verkar bra.

”Konsulters ansvar och försäkring” – turnén fortsätter

Av Pernilla Samuelsson, 19 Okt 2012
Ansvar · Avtal · försäkring · Juridik · Seminarium

Aktiviteten bland deltagarna har alltid varit hög på seminarierna vilket uppskattas mycket av oss som anordnar seminariet. Men jag undrar ändå om inte Luleå slog rekord!

Främjar du innovation i upphandlingen?

Av Pernilla Samuelsson, 10 Maj 2012
innovation · Offentlig upphandling · Upphandling · Vinnova · WSP

Upphandlingsregelverket anger olika sätt att upphandla innovationer. Den sk Innovationsupphandlingen, som faller inom VINNOVA:s verksamhet, är i princip undantagen upphandlingsregelverkens tillämpning, även om de grundläggande principerna ska följas. Det handlar här om forsknings- och utvecklingstjänster (”FoU”), där staten tillhandahåller företag medel för att främja innovationer.

Seminariet ”Konsulters ansvar och försäkring” turnerar

Av Pernilla Samuelsson, 02 Maj 2012
Ansvar · Försäkringar · Seminarium

I förra veckan anordnade STD-företagen frukostseminarium i ”Konsulters ansvar och försäkring” i Malmö. Det är tredje anhalten på turnén genom landet. STD-företagen tillsammans med Länsförsäkringar och Aon Sweden, informerar medlemsföretagen om konsultföretagets ansvar i uppdrag och hur ansvaret är kopplat till konsultföretagets ansvarsförsäkringar.