Saga Hellberg — 26 inlägg

Vi är beroende av matematiken

Av Saga Hellberg, 21 Feb 2013
Arkitekt · Ingenjör · kompetens · Matte · Teknikkonsult · Utbildning

Den som påstår något annat, till exempel att datorerna räknar åt oss, har inte insikt i vad som krävs av en ingenjör idag.

Brännpunkt: Högskolan lider av flera systemfel

Av Saga Hellberg, 23 Jan 2013
Ekonomi · Högskola · Politik · Svenskt Näringsliv · Utbildning

Svenska Teknik&Designföretagen stödjer Svenskt Näringslivs uppmaning: Högskolorna brister i akademisk kvalitet och kan inte förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden. Det är hög tid för en genomgripande reform av resursfördelningen till högskolan. Våra medlemsföretag är kunskapsintensiva och helt beroende av kvalificerade medarbetare med rätt utbildning. Läs debattartikeln här.

Fler hoppar av ingenjörsutbildningarna

Av Saga Hellberg, 07 Dec 2012
AIL · Ingenjör · Utbildning

Hur tänker ditt företag agera nästa gång ni anställer en ”nästan” färdig ingenjör?

Läst boken Stadens Triumf?

Av Saga Hellberg, 01 Okt 2012
Glaeser · Hållbart · hållbart samhälle · Samhällsutveckling · Stad · Stadstrender

”För planeten skulle det vara mycket bättre om den urbaniserade befolkningen bodde i förtätade städer uppbyggda kring hissen, i stället för i utglesade förstäder uppbyggda kring bilen.”

Byggsektorns etiska utmaning

Av Saga Hellberg, 14 Sep 2012
Debatt · Etik · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Vi var över 100 personer i salen från HELA sektorn och bara tre av oss var konsulter; representanter från ett arkitektföretag, ett projektledningsföretag och jag. Min fundering är då – är det här en icke-fråga för konsulterna? Känner man sig inte berörd?

Bidra till sektorns långsiktiga kompetensförsörjning

Av Saga Hellberg, 29 Aug 2012
future city · generationsväxling · Hållbart · hållbart samhälle · Ingenjör · kompetens · Samhällsbyggare · Tävlingar · Utbildning

Det är många som funderar över hur vi ska lösa kompetensförsörjningen till sektorn – nu och framöver. Inom många kategorier råder allvarlig brist på yrkesutbildade att anställa. Vi ritar och planerar, vi bygger om, vi bygger nytt, vi bygger till, vi energieffektiviserar och hållbart ska det vara. Städerna expanderar, infrastrukturen förnyas och föryngras. Det finns […]

Brännpunkt: Yrkesutbildningar ger fler jobb

Av Saga Hellberg, 14 Aug 2012
Debatt · kompetens · SvD · Utbildning

Det svenska skolsystemet i all ära. Men det har sina brister. Och det vill vi arbetsgivarorganisationer nu påtala på ett kraftfullt sätt. Regeringen har nu ett ypperligt tillfälle att genomföra några av de möjligheter som finns för att förbättra systemet och samtidigt underlätta för att göra systemet mer flexibelt. Och som en bieffekt, underlätta för […]

Att bota ingenjörsbristen inom samhällsbyggnad, ny rapport

Av Saga Hellberg, 05 Jul 2012
Ingenjör · Ingenjörsbrist · kompetens · Utbildning

Civil- och högskoleingenjörerna inom bygg, anläggning och installation toppar listor över bristyrken. Svenska Teknik&Designföretagen tillsammans med Sveriges Byggindustrier presenterar idag en rapport som med konkreta åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten och bota Sveriges akuta brist på ingenjörer. På torsdagsmorgonen genomfördes ett seminarium i Almedalen där rapporten presenterades. Där ställdes frågan – hotar ungdomsarbetslöshet och ingenjörsbrist […]

Kreativa arkitektstudenter synliggör stålets möjligheter

Av Saga Hellberg, 23 Mar 2012
byggmaterial · prisutdelning · stål

 Så var det då äntligen dags för prisutdelning för årets arkitekttävling för studenter – Nya Ögon På……. En tävling som har kommit till för att ge studenterna djupare kunskaper om byggmaterial. Denna gång var det stål. Det är fantastiskt att se hur studenterna tar sig an uppgiften med stor entusiasm, nyfikenhet och kreativitet. Tävlingen bidrar […]

Tre högskolemyndigheter blir två!

Av Saga Hellberg, 29 Feb 2012
Högskolemyndigheter · Remiss

Titeln syftar på utredningen om att göra två högskolemyndigheter av dagens tre. Tanken är att den ena myndigheten ska vara en servicemyndighet och den andra ska vara en granskande och uppföljande myndighet. STD-företagen har tillsammans med Almega och Teknikföretagen lämnat synpunkter till remissvar som sedan sammanställts och lämnats från Svenskt Näringsliv. Nedan i korthet våra […]

Sida 2 av 3123