Saga Hellberg — 26 inlägg

Nära-nollenergibyggnader – Remissyttrande

Av Saga Hellberg, 07 Feb 2012
nära-nollenergibyggnader · Remiss

STD-företagen har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementet angående; Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader. Våra sammanfattande synpunkter är följande: Skärpta krav i byggregler för byggnaders energiprestanda Enhetliga, enkla och robusta regler Ändrade regelverk som jämställer olika typer av uppvärmningsformer Systemgränser som omfattar all […]

STD-företagens och Stockholmsmässans pris till arkitekturstudenter – vinnarna utsedda

Av Saga Hellberg, 30 Jan 2012
Nordbygg · std-företagen · Stockholmsmässan · Tävling

Svenska Teknik&Designföretagen och Stockholmsmässan delar för andra gången ut pris i en arkitekttävling för studenter om utformningen av ett besökscafé, i ett specifikt material. Första gången var materialet trä och i år är det stål. Tävlingen, ”Nya ögon på stål”, genomförs denna gång tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet och Entreprenörerna. Vinnarna är nu utsedda och prisutdelningen kommer […]

Energimyndigheten satsar på Future City

Av Saga Hellberg, 16 Dec 2011
energimyndigheten · future city · std-företagen

Energimyndigheten går in som medarrangör för Future City, tävlingen där skolor och näringsliv möts och bygger framtidens stad tillsammans. Energimyndigheten kommer att gå in som guldarrangör och deltar i styrgruppens arbete, från och med nu och två år framöver.

Vad ser ditt företag för utmaningar de närmsta åren?

Av Saga Hellberg, 04 Feb 2011
hållbart samhälle · klimatpåverkan · miljöpåverkan

Under STD-företagens 100-årsjubileum genomfördes ett antal framtidsseminarier. De avslutades med att branschföreningens Yngreråd fick komma till tals. De har gjort en undersökning hos bland annat medlemsföretag och politiker om utmaningarna med att uppnå ett hållbart samhälle år 2050. Men man behöver inte titta så långt fram för att se att förändringar måste ske och att […]

Generationsväxlingen ger obalanser på arbetsmarknaden

Av Saga Hellberg, 11 Jan 2011
generationsväxling · kompetens · kompetensstrategier · Kompetensutmaningen

På Kompetensutmaningen, Svenskt Näringslivs seminarium i november 2010 där STD-företagen var en av medarrangörerna, diskuterades generationsväxlingen ur ett nationellt och brett perspektiv. Där framkom att det råder obalans på arbetsmarknaden vad gäller arbetskraft, särskilt i mindre städer och orter. Man kan väl säga att det också gäller för våra kunskapsintensiva företag. Generellt sett är tillgången […]

Se filmerna från vår barnpanel om framtidens samhällsbyggnad!

Av Saga Hellberg, 20 Dec 2010
100 år · Barn · Bilar · Bostäder · Rymden · Tåg

Till vårt 100-årsjubileum har vi låtit en ”expertpanel” bestående av barn till anställda i ett av våra medlemsföretag filosofera över den framtida samhällsutvecklingen. Resultatet kan ses och höras i två kortfilmer. Den ena är på drygt 3 min. och den andra är på drygt 4 min. En trevlig stund väntar. Film 1 och Film 2

Sida 3 av 3123