Ämne: Almedalen

Poliltikerveckan i Almedalen i Visby är ett årligt återkommande evenemang som Almega deltar i. Läs mer om Almega och Almedalen här.

Ny förbundsdirektör hos vår branschkollega

Av Maria Grunditz, 26 Maj 2014
Almedalen · Arkitekt · Arkitektur · Politik · Samhällsbyggnadssektorn

Tobias Olsson har utsetts till ny förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter. Vi gratulerar, det känns bra. Det behövs ett öppet och engagerat förhållande till dagens samhällsbyggnadsfrågor, där arkitekturen har en given plats i en tid av urbanisering och byggandet av ett hållbart samhälle. Det behövs ju också  bättre planeringsunderlag och nya metoder när vi ska   utveckla […]

Krafttag i bostadsfrågan?

Av Yves Chantereau, 16 Aug 2013
Almedalen · Bostäder · Bostadsbrist · Debatt

På sin blogg ”Kort sagt” påpekade Örjan Wikforss häromdagen att det finns en stor ambition att försöka lösa bostadsbristen, genom tillsättning av en parlamentarisk kommitté. Låt oss hoppas att den kommer med resultat. För läget är bortom allvarligt, det är akut.

Utbildning och ny teknik i Almedalen

Av Saga Hellberg, 04 Jul 2013
Almedalen · Utbildning

Nyss hemkommen från Visby efter ännu en inspirerande vecka i Almedalen kan man säga att man aldrig i förväg vet hur den ska gestalta sig. Och det är en del av tjusningen. Några av höjdpunkterna var att både Almega och vi, STD-företagen, använde ny teknik i vår kommunikation.

Dags för tjänsteinnovationen!

Av Anders Persson, 03 Jul 2013
Almedalen · innovation · kompetens · Tjänsteinnovation

Vi måste skapa rätt förutsättningar för kunskapsintensiva tjänsteföretags utveckling genom att anpassa regelverk och skattesystem så att de gynnar att hög kompetens byggs upp och att världsledande kompetens attraheras till Sverige.

Dag 2: Byggande och boende i Almedalen

Av Yves Chantereau, 02 Jul 2013
Almedalen · Arkitektur · Bostadsbrist · Kvalitet · Seminarium

Under Almedalsveckans andra dag har man hunnit lyssna på en hel del seminarier, av varierande kvalitet såklart. Men följer man debatten om arkitekturen generellt och bostadsbyggandet i synnerhet finns det alltid nya insikter och vinklar, även i uråldriga frågor.

Attefall häcklas av tyckarna

Av Lena Wästfelt, 01 Jul 2013
Almedalen · Bostäder · hållbart samhälle · Stefan Attefall

Bostadsminister Stefan Attefall häcklades under dagens seminarium om bostadsbyggandet. Trettiosju utredningar till trots menade man att de skulle ge föga effekt. Med siffror men mest tyckanden, försökte Hans Lind och Runar Brännlund krossa Attefalls ambitioner. Skillnaden mellan herrarna är dock att medan den förra gör, sitter de andra still och kritiserar.

Almedalen: Två seminarier och ett innovativt mingel

Av Anders Persson, 27 Jun 2013
Almedalen · Almedalen 2013 · Arkitektur · Bostäder · Politiker · Samhällsutveckling · Seminarium

Det är snart dags för Almedalsveckan 2013 och som vanligt är det stor uppslutning och mycket aktivitet kring olika särintressen, politiska organisationer och branschföreträdare. Många jobbar hårt för att väcka politikers intressen för de egna frågorna och placera dem i ett sammanhang som gör dem spännande och intressanta för större grupper. I år har vi valt att lyfta ett antal frågor kring arkitektur och bostadsbyggande. Men vi har även ett mingel kring idé och innovationskraft.

Utveckla framtidens tjänster nu!

Av Anders Persson, 19 Jun 2013
Almedalen · innovation · Tjänsteinnovation

Att det är viktigt att utveckla och förnya sina produkter och tjänster i en hårdnande internationell konkurrens är ingen nyhet. Ändå är det förvånande att konstatera att många tjänsteföretag inte har ett strukturerat forsknings- och utvecklingsarbete för sina tjänster. De menar ofta att ”utvecklingen sker i uppdragen”. Och det är helt rätt, individens kunskap utvecklas i uppdragen, men det räcker inte för att utveckla företagens tjänsteutbud. Är det helt främmande för en tjänsteföretagare att inrätta en FoU-avdelning för att utveckla framtidens tjänster?

Varför byggs det så få bostäder – egentligen?

Av Yves Chantereau, 06 Jul 2012
Almedalen · Anti Avsan · Bostäder · Bostadsbrist · Hållbart · hållbart samhälle · Politiker · Samhällsutveckling · Seminarium

I morse var det dags för STD-företagens avslutande frukostseminarium i Almedalen, det sista av totalt fyra stycken som genomförts under veckan. Idag diskuterades problemen med bostadsproduktion i tillväxtregioner. Först belystes olika orsaker till bostadsbristen. Komplexiteten med situationen är att det finns många samverkande faktorer: Kraftig inflyttning till tillväxtregioner sedan många år En för låg produktionsnivå […]

Hållbar infrastruktur är ansvar på flera nivåer

Av Lena Wästfelt, 04 Jul 2012
Almedalen · hållbart samhälle · Infrastruktur · Klimatmål · Seminarium

  Dagens frukostmöte handlade om huruvida staten satsar på hållbar infrastruktur. ”I alla tider har kloka människor tagit de rätta besluten, utifrån den tidens utgångspunkter” öppnade Jonas Sundberg, professor Blekinge högskola och Sweco. Men problemet är att man endast tänker på enskilda projekt för sig. Städernas utveckling – och den sammanhängande infrastrukturen – är inte […]

Sida 3 av 41234