Ämne: Arkitekt

Hur ser framtiden för arkitekterna?

Av Yves Chantereau, 28 Mar 2011
Arbetsmarknad · Arkitekt · Samhällsomvandling

En ny rapport från den brittiska RIBA (The Architects’Journal, 25 februari 2011) målar en ganska drastisk framtidsvision: Arkitekterna måste anpassa sig eller försvinna. Det finns olika scenario för utveckling: från Armageddon för medelstora företag till nya affärsmöjligheter för alla. Det är på många sätt en spännande läsning, men också oroande: 50 % av alla arkitektföretag […]

Utvärdering upphandlingsregelverket

Av Yves Chantereau, 02 Mar 2011
Arkitekt · Arkitektur · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

I Fastighetssveriges vårnummer diskuterar Gert Wingårdh hur likartade upphandlingar hotar kvalitetsarkitektur. Precis som Gert understryker syftar Lagen om Offentlig Upphandling till att övervaka att skattemedel inte spenderas i onödan och på otillbörligt sätt. Idag är de flesta ganska kritiska till hur upphandlings-förfarande går till och den situation som är resultatet. Från STD-företagens sida arbetar vi […]

Samverkan mellan branschorganisationer efterfrågas…

Av Yves Chantereau, 28 Feb 2011
Arkitekt · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

I sin ledare i februari nummer av Arkitekten, beskriver Staffan Carenholm Sveriges Arkitekter organisation. En mindre vaken läsare skulle lätt kunna få uppfattning att SA är den enda branschorganisationen som bedriver arkitektfrågor. Även om jag antar att det inte var Staffans avsikt bör en komplettering vara på sin plats. Visst har Sveriges Arkitekter med sin […]

Ny Plan- & Bygglagen

Av Yves Chantereau, 24 Feb 2011
Arbetsmarknad · Arkitekt · PBL · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Ganska snart träder den nya PBL i kraft. Efter den 2 maj 2011 ska många självständiga kontrollansvariga börja certifieras. Behovet har uppskattat till 8000 stycken. Det är ganska många om man jämför med dagens situation med cirka 1 700 behöriga KvalitetsAnsvariga. Någonstans kan man ana en tveksamhet om hur det hela ska gå till: certifieras av vem? hur […]

Svenska Teknik&Designföretagen firar 100 år av samhällsbyggande

Av Gästbloggare, 30 Nov 2010
100 år · Arkitekt · Industrikonsult · Politiker · Samhällsbyggare · Samhällsutveckling · Teknikkonsult

För 100 år sedan samlades fem ingenjörsföretagare och bildade Sveriges konsulterande ingenjörers förening (SKIF) och därmed myntades begreppet konsultföretag. Idag heter branschföreningen Svenska Teknik&Designföretagen och förenar 740 arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretag som med sammanlagt 28  000 medarbetare. – Det är med stolthet vi  nu visar upp konsulternas bidrag under de 100 åren. Allt du ser […]

Nu ska vi fira en 100 åring!

Av Gästbloggare, 03 Nov 2010
100 år · Arkitekt · Klimatmål · Politiker · Samhällsutveckling · Teknikkonsult

Hallå där… … Bent Johannesson, styrelseordförande i Svenska Teknik&Designföretagen – organisationen som fyller 100 i år.   Hur känns det att ha blivit så gammal och klok? – Väldigt bra, tack. Det är med stolthet vi kan fira 100 år och känna vitalitet och inspiration trots åldern. Att vi har nått 100-strecket är ett bevis på att […]

En samhällsbyggnadssektor i världsklass – lita på oss!

Av Gästbloggare, 28 Okt 2010
Arkitekt · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

I veckan samlades hela samhällsbyggnadssektorn till rådslag och fest på Samhällsbyggardagen. Representanter från alla discipliner samlades i ett interaktivt samtal kring hur vi ska nå visionen ”Hållbart samhällsbyggande i världsklass”. Frågorna diskuterades i 32 smågrupper som via datorer förde in sina synpunkter för att sedan sammanställas och presenteras för hela församlingen. Och mycket glädjande var […]

100 år av visdom!

Av Gästbloggare, 28 Okt 2010
100 år · Arkitekt · Hållbart · Klimatmål · Klimatsmart · Lila · Teknikkonsult

För oss på Svenska Teknik&Designföretagen, som är en branschförening för arkitektföretag samt teknikkonsultföretag inom bygg och industri, är det naturligt att som expert ge råd och lösa problem. Det är själva innebörden av ordet konsult. Faktum är att vi som förening nu har hjälpt samhället med råd och lösningar i 100 år! När vi i […]

Sida 10 av 10Första...678910